Dossiers

COVID-19 protocol audiovisuele sector

Voor de Nederlandse audiovisuele sector is een COVID-19-protocol opgesteld, bedoeld voor iedereen die betrokken is bij de verschillende soorten audiovisuele producties.

Marktcijfers & Onderzoek

Facts & Figures, (internationale) rapporten en onderzoeken.

Dossier arbeidsmarkt

o.a. Intentieverklaring (sectorspecifieke uitwerking Fair Practice Code) / Mores.online.