Dossiers

Investeringsverplichting
De Investeringsverplichting heeft als doel om de kwaliteit en zichtbaarheid van Nederlandse films, series en documentaires te bevorderen, om een gelijk speelveld te creƫren met de ons omringende landen en om een stevige steun in de rug te bieden voor Nederlandse zelfstandige ondernemers.

COVID-19 protocol audiovisuele sector
Voor de Nederlandse audiovisuele sector is een COVID-19-protocol opgesteld, bedoeld voor iedereen die betrokken is bij de verschillende soorten audiovisuele producties.

Marktcijfers & Onderzoek
Facts & Figures, (internationale) rapporten en onderzoeken.

Dossier arbeidsmarkt
Intentieverklaring (sectorspecifieke uitwerking Fair Practice Code), Mores.online (meldpunt voor ongewenste omgangsvormen) en het Protocol Kinderbegeleiding.

Ambition paper innovatieve mediaproducties en games
Producenten van innovatieve mediaproducties en games vragen de overheid en andere stakeholders om ruggensteun in de vorm van ambitieus cultuur- en industriebeleid. Enerzijds gericht op het scheppen van gunstige voorwaarden voor innovatie, experiment en verdieping, anderzijds op het ondersteunen van de economische ontwikkeling van deze sector.

Ambition Paper Animatie
Producenten verenigd in NAPA hebben de ambitie om de Nederlandse animatie te laten excelleren op Europees vlak. Wij bepleiten een stevige impuls teneinde de kwaliteit en diversiteit van het animatieaanbod hoog te houden, om talent kansen te geven en te behouden voor Nederland en om de industrie verder te professionaliseren. Tijd voor een versnelling hoger. Dat kan niet zonder het commitment van de publieke financiers, omroepen, opleidingen en andere stakeholders. Samen kunnen we het verschil maken.