CONTACT OPNEMEN? Mail ons!

Je kunt ons op dit moment het beste bereiken via mail. Het NAPA geeft gehoor aan de oproep van het RIVM om zo veel mogelijk thuis te werken, met als doel de uitbraak van het coronavirus in te dammen. Hierdoor is het kantoor voorlopig slecht telefonisch bereikbaar. Vanzelfsprekend blijven wij ons inzetten ten behoeve van onze leden en de sector als geheel. Zie: Contact

AV-producenten sluiten zich aan bij Federatie Creatieve Industrie

maandag, 1 juni 2020
De Nederlandse Audiovisuele Producenten Alliantie (NAPA) en de vereniging van Nederlandse Content Producenten (NCP) hebben zich gezamenlijk aangesloten bij de Federatie Creatieve Industrie.

Versie 2.0 COVID-19-protocol beschikbaar

vrijdag, 29 mei 2020
Een herziene versie van het COVID-19-protocol voor de Nederlandse audiovisuele sector is gepubliceerd.

Audiovisuele sector presenteert corona-protocol

maandag, 18 mei 2020
Voor de Nederlandse audiovisuele sector is een COVID-19-protocol opgesteld, bedoeld voor iedereen die betrokken is bij de verschillende soorten audiovisuele producties.

Audiovisuele sector ontwikkelt corona-protocol

woensdag, 22 april 2020
De Nederlandse audiovisuele sector ontwikkelt een generiek Corona-protocol. Een dergelijk protocol geldt inmiddels als voorwaarde om op termijn weer in bedrijf te kunnen.

Coronavirus COVID-19

zaterdag, 18 april 2020
De uitbraak van het coronavirus COVID-19 heeft een zeer grote impact op de culturele en creatieve sector. Tot welke problemen leidt deze pandemie voor audiovisuele producenten? En welke (steun)maatregelen worden getroffen? Zie hiervoor het Dossier coronavirus, dat steeds wordt bijgewerkt.

NAPA gelanceerd

donderdag, 12 maart 2020
Nederland telt een nieuwe beroepsvereniging: de Nederlandse Audiovisuele Producenten Alliantie (NAPA). Dit werd vandaag bekend gemaakt na een gezamenlijke vergadering van Filmproducenten Nederland (FPN), Documentaire Producenten Nederland (DPN), Animatie Producenten Nederland (ApN) en Interactieve Producenten Nederland (IPN). Voortaan treden zij onder één naam en met één stem naar buiten.

Audiovisuele sector presenteert Intentieverklaring Fair Practice Code

vrijdag, 24 januari 2020
Deze sectorspecifieke aanvulling op de Fair Practice Code omvat gedragsregels en richtlijnen ten aanzien van professionele arbeidsvoorwaarden, (arbeids)verhoudingen en gedragingen.

Producentenverenigingen verheugd over voorgenomen investeringsverplichting

donderdag, 19 december 2019
De Nederlandse producentenverenigingen FPN, DPN, ApN en IPN zijn verheugd over het voornemen van de regering om een investeringsverplichting in te voeren. De ministers Van Engelshoven en Slob presenteerden hun plannen hiertoe vandaag in een Kamerbrief.