Aangescherpte maatregelen sinds 13 juli op een rij

maandag, 19 juli 2021

Sinds 13 juli 2021 is een aantal maatregelen die behoren tot het landelijke openingsplan opnieuw aangescherpt; daarnaast zijn per 19 juli de basismaatregelen uitgebreid. Onderstaand een samenvatting van de (gewijzigde) maatregelen die relevant zijn voor de audiovisuele sector. De aanpassingen zijn tevens verwerkt in versie 5.1 van het COVID-19 protocol voor de AV-sector. Het protocol vindt u HIER.

Ook nu geldt dat werkzaamheden ten behoeve van professionele AV-producties voortgezet kunnen worden, onder de voorwaarde dat het protocol strikt wordt nageleefd. Medio augustus bekijkt het kabinet of en wanneer vervolgstappen in het versoepelen van maatregelen kunnen worden gezet.

Uitbreiding basismaatregelen
* Heeft u verkoudheidsklachten? Blijf thuis en maak een testafspraak; alleen hiervoor gaat u naar buiten.

* Was vaak en goed uw handen;

* Hoest en nies in uw elleboog.

* Anderhalve meter afstand blijft de norm.

* Zorg voor goede ventilatie.

* Werk thuis, tenzij het niet anders kan.


OP DE WERKVLOER

Werken binnen de anderhalve meter
Voor AV-producties blijft de anderhalve meter-regel het uitgangspunt. Conform het COVID-19 Protocol voor de AV-sector is het echter toegestaan op minder dan anderhalve meter van elkaar te werken onder de volgende voorwaarden:

* De uitzondering geldt alleen voor personen zonder coronagerelateerde klachten.

* Dergelijke situaties moeten tot het minimum worden beperkt.

* Scripts en draaiboeken dienen hier zoveel mogelijk op te worden aangepast.

* Werkzaamheden die op minder dan anderhalve meter plaatsvinden dienen zoveel mogelijk op één dag geclusterd te worden.

* Er moet sprake zijn van een beperkte, beheersbare en controleerbare groep werkenden, waarbij sprake is van herhaalcontacten.


Preventief testen

Om risico’s op verspreiding van het virus verder te reduceren, wordt geadviseerd om preventief te testen. Dit advies geldt ook voor personen die volledig gevaccineerd zijn, of die hersteld zijn na een besmetting. In samenhang hiermee wordt geadviseerd het coronatoegangsbewijs (CoronaCheck-app / Digitaal Corona Certificaat) voorlopig nog niet in te zetten ter vervanging van het preventief testen.

* Preventief testen blijft verplicht voor personen die betrokken zijn bij high-risk-situaties (d.m.v. een PCR-test).

* Voor alle overige situaties (low + medium risk) wordt geadviseerd om preventief te testen door middel van antigeen(snel)tests, met een aanbevolen frequentie van twee maal per week.


  Publiek toegestaan bij opnames, festivals en evenementen
  Het toelaten van publiek bij opnames voor AV-producties is sinds 5 juni 2021 opnieuw toegestaan.
  Per 13 juli gelden aangepaste voorwaarden:

  * Op locaties zonder vaste zitplaats en geen doorstroom kan momenteel geen publiek worden ontvangen.

  * Op locaties met een vaste zitplaats en geen doorstroom (zoals bioscopen, theaters en opnamestudio’s) blijft de anderhalve meter-regel gelden en kan voortaan 100% van de capaciteit op anderhalve meter gebruikt worden. Dit geldt voor zowel binnen- als buitenlocaties. Er wordt geen verschil gemaakt tussen podium en de rest van de ruimte. Registratie en gezondheidscheck blijven verplicht, maar tijdslots en reserveren zijn niet meer verplicht. In openbare en overdekte ruimten moeten mondkapjes alleen gedragen worden indien er geen anderhalve meter afstand kan worden gehouden.

  * Voor publieksactiviteiten kan het coronatoegangsbewijs / Digitaal Corona Certificaat (DCC) ingezet worden. In dat geval mag bij binnen- en buitenlocaties (geplaceerd) twee derde van de reguliere capaciteit gebruikt worden. Bezoekers hoeven dan geen anderhalve meter afstand te houden. Als coronatoegangsbewijs kan een negatieve testuitslag met een maximale geldigheidsduur van 24 uur worden gebruikt, evenals een vaccinatiebewijs of een herstelbewijs. Deze drie mogelijkheden kunnen getoond worden in de CoronaCheck-app.


  Thuiswerkbeleid

  Per 19 juli geldt opnieuw het dringende advies om thuis te werken, tenzij het niet anders kan.


  REIZEN

  Wijziging inreis- en quarantainebeleid en inzet van Digitaal COVID-19 Certificaat (DCC)

  Controleer bij reizen naar en vanuit het buitenland altijd het actuele reisadvies en betreffende regelgeving op Nederlandwereldwijd.nl. Reizen blijft een risico: de situatie ter plaatse kan snel veranderen, bijvoorbeeld omdat het aantal besmettingen toeneemt of vanwege een nieuwe variant van het virus.

  Sinds 17 juli is het vaccinatiebewijs pas 14 dagen na volledige vaccinatie geldig als uitzondering voor een negatieve testuitslag.