AV-productiesector stuurt gezamenlijke brief t.b.v. Voorjaarsnota

donderdag, 31 maart 2022


In aanloop naar het opstellen van de Voorjaarsnota hebben partijen uit de productiesector, op initiatief van NAPA, hun speerpunten opnieuw onder de aandacht gebracht bij staatssecretaris Uslu:

* Versterken van het budget van de Production Incentive en structurele uitbreiding met de regeling voor high-end series. De meerwaarde hiervan voor de sector en de Nederlandse economie als geheel wordt onderstreept aan de hand van de recente rapportage over de economische effecten van de Production Incentive.
* Verbeteren van de aansluiting tussen het cultuurbeleid en het filmbeleid van de publieke omroep, onder meer met het oog op het nieuwe speelfilmconvenant.
* Opbouw sectorbrede en revolverende vangnetregeling pandemie voor alle audiovisuele producties.
* Indexering van budgetten voor culturele AV-producties.
* Versterking van de infrastructuur voor talentontwikkeling en productie.

      In de Voorjaarsnota geeft het kabinet aan welke mee- en tegenvallers er (te verwachten) zijn en worden voorstellen gedaan om de rijksbegroting te wijzigen. Daarnaast speelt de Voorjaarsnota een belangrijke rol bij het opstellen van de begroting voor het volgende jaar.

      In de brief vragen we ook aandacht voor de positie van het NPO-fonds. We benadrukken dat waarborgen van het budget van het NPO-fonds in combinatie met de onafhankelijke beoordelingssystematiek behouden moet blijven. De brief is ondertekend door ACT Acteursbelangen, Dutch Directors Guild (DDG), Netwerk Scenarioschrijvers, Dutch Academy For Film (DAFF) en de producentenverenigingen NCP en NAPA. Deze organisaties verenigen honderden professionals en ondernemingen die zich inzetten voor een sterke audiovisuele sector.

      De volledige brief vindt u HIER (pdf).