Bekendmaking Nominaties Louis Hartlooper Prijs

woensdag, 31 augustus 2022

De prijs wordt voor de achttiende keer uitgereikt aan een persoon die het afgelopen jaar met een of meerdere publicaties een stimulerende bijdrage heeft geleverd aan het denken over cinema en aan de verdieping van de Nederlandse filmcultuur. De Louis Hartlooper Prijs voor de Beste Filmpublicatie wordt jaarlijks uitgereikt onder auspiciën van de Louis Hartlooper Stichting. Met de prijs hopen de initiatiefnemers het schrijven over film in Nederland onder de aandacht te brengen en waardering uit te spreken voor idealisme, moed, inzet en bevlogenheid. Een nationale filmcultuur is ondenkbaar zonder goede filmpublicaties. Zonder referenties, reflecties, onderzoek, inventarisaties en andere geschreven inzichten is er zelfs geen begin van filmcultuur.

Procedure

Elke deelnemende filmvakvereniging (te weten NAPA, DDG, NSC, en Netwerk Scenarioschrijvers) heeft uit eigen gelederen een representant gekozen die zitting neemt in de jury, die bestaat uit vijf leden. Zoals gewoonlijk is het Genootschap in juni gekomen tot een shortlist van genomineerde publicaties. De tweede week van september komt de jury bijeen om de winnende publicatie te selecteren. Tijdens de uitreiking van de prijs is de jury aanwezig om de jurykeuze toe te lichten.

Shortlist genomineerde publicaties

De drie genomineerde publicaties voor de Louis Hartlooper Prijs voor de Beste Filmpublicatie 2022 zijn (in alfabetische volgorde):

  1. 25 Encounters – Gerwin Tamsma, Vanja Kaludjercic (concept). International Film Festival Rotterdam, 2022
  2. Kijken maakt gelukkig - Hoe film ons leert om beter te leven - Gawie Keyser. Walburg Pers, Zutphen, 2021
  3. Robbe de Hert: De Robin Hood van de Vlaamse Film – Lukas de Vos & Freddy Michiels. KMO Promoties & VVF, Antwerpen, 2021

In deze download is meer informatie te vinden over de publicaties van de drie genomineerden.