Audiovisuele sector presenteert Intentieverklaring Fair Practice Code

vrijdag, 24 januari 2020

Samen met verschillende andere partijen heeft Filmproducenten Nederland zich ingespannen om een sectorspecifieke aanvulling op de Fair Practice Code te realiseren: de Intentieverklaring Audiovisuele Sector.

De Intentieverklaring verschaft filmprofessionals én het publiek inzicht in de ethiek en omgangsvormen die gangbaar worden geacht in de audiovisuele sector. Op basis hiervan wordt duidelijk wat men mag verwachten van filmprofessionals. Door hier transparant over te zijn kan men met elkaar afspraken maken, problemen in kaart brengen en werken aan oplossingen. Als uitgangspunt dienen de vijf kernwaarden van de Fair Practice Code: solidariteit, diversiteit, vertrouwen, duurzaamheid en transparantie.

Filmproducenten Nederland roept haar leden dan ook op om kennis te nemen van de Fair Practice Code en de Intentieverklaring en hiernaar te gaan verwijzen in hun contracten.