Film.nl vernieuwd en verbeterd

donderdag, 31 oktober 2019

In de afgelopen maanden is gebouwd aan een aanpassing en uitbreiding van Film.nl. Dit is met name gedaan om Film.nl toekomstbestendiger te maken. Film.nl is nog steeds dé enige filmgids in Nederland die mensen via een website en app informeert en nu ook attendeert op een breed legaal aanbod van films en series.

Het platform Film.nl is sinds begin 2017 voor iedereen beschikbaar. Het is een zoekmachine die de consument naar het legale aanbod van series en films in de bioscoop, op dvd, Blu-ray, on demand en TV gidst. Het platform is een sectorbreed initiatief en heeft geen commercieel oogmerk. Film.nl is gratis, er wordt niet op geadverteerd en men kan er geen films en series streamen of downloaden.

Om het platform toekomstbestendiger te maken is er gekeken naar het verbeteren van onder andere de functionaliteiten als ook naar het systeem achter de website en app. Zo zorgt de inbouw van een CMS ervoor dat er sneller wijzigingen doorgevoerd kunnen worden, zoals filmposters en samenvattingen, en zijn de verschillende datastromen die Film.nl voedden gestroomlijnd. Op deze manier is het platform beter up-to-date en biedt het eerder de juiste informatie. Film.nl zal zich in de komende periode toeleggen op het verder uitbreiden van het aantal bronnen, waardoor het aanbod nog groter wordt.

Naast de bovengenoemde aanpassingen zijn ook de functionaliteiten voor de gebruikers verbeterd en uitgebreider geworden. Was het eerst alleen mogelijk om op film of serie te zoeken, nu kan de gebruiker ook zoeken op de naam van een regisseur of acteur/actrice. Daarnaast werkt de app-versie met een watchlist en krijgt de gebruiker een notificatie als een film of serie beschikbaar is gekomen. Hierdoor is de gebruiker altijd op de hoogte wanneer en waar hij of zij een film of serie kan bekijken. Om het voor de gebruiker nog makkelijker te maken, wat betreft het bioscoopaanbod, komt de gebruiker bij een flink aantal bioscopen en filmtheaters nu direct uit op de reserveringspagina van de bioscoop.

Film.nl is in vele opzichten verbeterd, zoals gps-herkenning, zodat je bioscopen en filmtheaters in de buurt in beeld komen.

Film.nl is een uniek samenwerkingsproject van bedrijven en instellingen uit de Nederlandse entertainmentsector. Filmproducenten, distributeurs, omroepen, online aanbieders en andere belanghebbenden zijn samengekomen om film.nl mogelijk te maken.

De activiteiten van Stichting Film.nl zijn mede mogelijk gemaakt door het Nederlands Filmfonds, Abraham Tuschinski Fonds, Filmdistributeurs Nederland (FDN), Filmproducenten Nederland (FPN), verschillende internetaanbieders, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ministerie van Justitie en Veiligheid en Ministerie van Economische Zaken.