Producentenverenigingen verheugd over voorgenomen investeringsverplichting

donderdag, 19 december 2019

De Nederlandse producentenverenigingen FPN, DPN, ApN en IPN zijn verheugd over het voornemen van de regering om een investeringsverplichting in te voeren. De ministers Van Engelshoven en Slob presenteerden hun plannen hiertoe vandaag in een Kamerbrief. De Nederlandse producenten maken zich, samen met tal van andere partijen uit de Nederlandse audiovisuele sector, al geruime tijd sterk voor een dergelijke stimuleringsmaatregel.

De voorgestelde investeringsverplichting houdt in dat bioscopen, TVOD-aanbieders, SVOD-aanbieders en omroepen verplicht worden te investeren in nieuwe Nederlandse culturele audiovisuele producties. Hierbij gaat het om speelfilms, dramaseries, creatieve documentaires, animaties en innovatieve mediaproducties.

De producenten zijn van oordeel dat met deze investeringsmaatregel een broodnodige impuls gegeven wordt aan de audiovisuele industrie. Partijen aan het eind van de keten die nu weinig of nog niet bijdragen zullen hierdoor meer gaan investeren in lokale content, aan Nederlandse producties. Dat levert werk op voor onze makers, productiebedrijven en alle anderen die in deze industrie werken van zelfstandige scenarist tot facilitair bedrijf. Met deze investeringen kunnen hoogwaardige en kwalitatieve producties gemaakt worden. Daarmee kunnen we als Nederlandse AV industrie ook op het internationale speelveld relevant blijven. Wij zijn blij dat voor deze stimulans draagvlak is gevonden.

Graag werken we aan een plan dat ertoe leidt dat de uitwerking van deze regeling goed aansluit bij (de behoeften van) de sector en bijdraagt aan een gelijk speelveld. We pleiten ervoor dat in het nieuwe beleid geborgd wordt dat onze bedrijven – en allen die werken in deze industrie - optimaal gaan profiteren van deze impuls. Zodat de positie van creatief ondernemers wordt versterkt ten opzichte van de eindexploitanten en de Nederlandse kijker in de toekomst voor hoogwaardige producties niet afhankelijk wordt van vooral buitenlands aanbod.

Verder zien we uit naar concrete berekeningen op basis van de in de brief gegeven percentages. Dat moet meer duidelijkheid geven wat de beoogde investeringen daadwerkelijk zullen opleveren. Als producenten willen we graag rond de tafel om tot een plan te komen met de rest van de sector, en denken we dat een kwartiermaker daarbij van nut is.