Update n.a.v. persconferentie 25 januari 2022

woensdag, 26 januari 2022

Lumière Cinema Maastricht

Vanaf woensdag 26 januari 2022 mag de culturele sector stapsgewijs de deuren openen en is publiek, zij het beperkt, weer welkom. Voor de audiovisuele productiesector betekent dit:

* Werkzaamheden ten behoeve van professionele AV-producties worden door de overheid aangemerkt als reguliere bedrijfsactiviteiten en kunnen onder voorwaarden worden voortgezet.
* Deze werkzaamheden kunnen zowel plaatsvinden in daartoe geoutilleerde studioruimten als op andere binnen- en buitenlocaties.
* Raadpleeg altijd de actuele regelgeving in de betreffende Veiligheidsregio en/of gemeente waar de opnames gepland zijn. Er kunnen namelijk nog extra maatregelen volgen voor regio’s waar de besmettingscijfers langere tijd hoog zijn.
* Het is vanaf 26 januari 2022 onder voorwaarden weer toegestaan publiek toe te laten bij opnames van AV-producties.

Versie 8.0 COVID-19 Protocol voor de Audiovisuele Sector
Versie 8.0 van het protocol sluit aan bij de actuele overheidsmaatregelen. De preambule van het protocol is op enkele punten geactualiseerd. Daarnaast wordt in het protocol verwezen naar de actuele quarantainevoorschriften (richtlijn #2) en het dragen van mondkapjes (richtlijn #4), ook is de volgorde van richtlijnen #1-10 enigszins gewijzigd.
* Het protocol vindt u HIER.
* De actuele quarantainevoorschriften vindt u via Quarantainecheck.rijksoverheid.nl

Voorwaarden
* Alle betrokkenen moeten zich strikt houden aan het COVID-19 protocol voor de audiovisuele sector. Het protocol hanteert de 1,5 meter afstand tot anderen als uitgangspunt. Als er geen 1,5 meter afstand kan worden gehouden, schrijft het protocol voor welke aanvullende voorzorgsmaatregelen men moet treffen.
* (Uitvoerend) producenten moeten EXTRA kritisch zijn op de vraag voor wie het wel of niet noodzakelijk is om op de set of werklocatie aanwezig te zijn. Houd het aantal aanwezigen zo laag mogelijk en borg de 1,5 meter onderlinge afstand.
* Voor medewerkers die betrokken zijn bij AV-producties is het uitgangspunt: werk thuis, tenzij dit niet kan. Dit geldt ook voor kantoorwerkzaamheden. Vermijd niet-noodzakelijke reizen.

Publiek + coronatoegangsbewijs
Het is vanaf 26 januari 2022 onder voorwaarden toegestaan publiek toe te laten bij opnames voor AV-producties, zowel op binnen- als buitenlocaties. Denk daarbij aan talkshows, spelshows en registraties van voorstellingen.
* Voor bezoekers vanaf 13 jaar is toegang alleen mogelijk met een geldig coronatoegangsbewijs (Digitaal Corona Certificaat). Voor publiek vanaf 14 jaar moet het coronatoegangsbewijs samen met een identiteitsbewijs worden gecontroleerd. Als coronatoegangsbewijs kan een negatieve testuitslag met een maximale geldigheidsduur van 24 uur worden gebruikt, evenals een vaccinatiebewijs of een herstelbewijs. Deze drie mogelijkheden kunnen getoond worden in de CoronaCheck-app.
* Bezoekers moeten onderling 1,5 meter afstand houden.
* Een vaste zitplaats is verplicht.
* Het dragen van een mondkapje is verplicht. Zodra bezoekers zitten mag het mondkapje af.
* Voor binnenlocaties is het maximum 1.250 personen per ruimte.
* Er geldt een algemene openingstijd voor alle locaties. Publiek mag alleen worden toegelaten en aanwezig zijn tussen 05:00 en 22:00 uur.

ZIE OOK:

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ‘Open, tenzij: bijna alles open tot 22.00 uur’, 25 januari 2022
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/01/25/open-tenzij-bijna-alles-open-tot-22.00-uur