Gevolgen stap 4 openingsplan 26 juni

woensdag, 23 juni 2021

Per 26 juni 2021 is stap 4 van het landelijke openingsplan van kracht. Onderstaand een samenvatting van de (gewijzigde) maatregelen die relevant zijn voor de audiovisuele sector. Versie 5.0 van het COVID-19 protocol voor de AV-sector sluit aan bij de actuele overheidsmaatregelen. Werkzaamheden ten behoeve van professionele AV-producties kunnen voortgezet worden, onder de voorwaarde dat het protocol strikt wordt nageleefd. Het protocol vindt u HIER.Basisregels blijven nodig
De besmettingscijfers en ziekenhuisopnamen dalen snel, het aantal gevaccineerden neemt toe. Daarom heeft het kabinet besloten tot verdere versoepeling van de coronamaatregelen, in het kader van het landelijke openingsplan. Toch is het nog steeds belangrijk voorzichtig en alert te blijven: de pandemie is niet volledig bedwongen, ook blijven nieuwe varianten van het virus zich aandienen.

Daarom is het belangrijk dat de basisregels nageleefd worden:
* Heeft u verkoudheidsklachten? Blijf thuis en maak een testafspraak; alleen hiervoor gaat u naar buiten.
* Was uw handen regelmatig; nies en hoest in uw elleboog.
* Anderhalve meter afstand blijft de norm.

Medio augustus bekijkt het kabinet op welke manier en wanneer de laatste stap van het openingsplan (het loslaten van de anderhalve meter-regel en de overige basisregels) gezet kan worden.

OP DE WERKVLOER

Ook voor AV-producties blijft de anderhalve meter-regel het uitgangspunt. Conform het COVID-19 Protocol voor de AV-sector is het echter toegestaan op minder dan anderhalve meter van elkaar te werken onder de volgende voorwaarden:

* Dergelijke situaties moeten tot het minimum worden beperkt.
* De uitzondering geldt alleen voor personen zonder coronagerelateerde klachten.
* Er moet sprake zijn van een beperkte, beheersbare en controleerbare groep werkenden, waarbij sprake is van herhaalcontacten.
* De uitzondering geldt ook voor (groepen) personen met een coronatoegangsbewijs / Digitaal Corona Certificaat (DCC); dit kan een negatieve testuitslag zijn, een vaccinatiebewijs of een bewijs dat u hersteld bent van corona. Vanaf 1 juli 2021 kunt u deze drie typen coronatoegangsbewijzen laten zien via de CoronaCheck-app.

Preventief testen blijft verplicht voor personen zonder coronatoegangsbewijs die betrokken zijn bij high-risk-situaties (d.m.v. een PCR-test). Voor alle overige situaties (low + medium risk) is preventief testen optioneel met een aanbevolen frequentie van twee maal per week.


Publiek toegestaan bij opnames en evenementen
Het toelaten van publiek bij opnames voor AV-producties is sinds 5 juni 2021 opnieuw toegestaan. Vanaf 26 juni gelden aangepaste voorwaarden:

* Op locaties met een vaste zitplaats en geen doorstroom (zoals bioscopen, theaters en opnamestudio’s) blijft de anderhalve meter-regel gelden en kan voortaan 100% van de capaciteit op anderhalve meter gebruikt worden. Dit geldt voor zowel binnen- als buitenlocaties. Er wordt geen verschil gemaakt tussen podium en de rest van de ruimte. Registratie en gezondheidscheck blijven verplicht, maar tijdslots en reserveren zijn niet meer verplicht.

* Op locaties zonder vaste zitplaats geldt een maximale capaciteit van één bezoeker per 5m2, zodat ook daar anderhalve meter afstand gehouden kan worden. Dit geldt voor zowel binnen- als buitenlocaties. Registratie en gezondheidscheck blijven verplicht, maar tijdslots en reserveren zijn niet meer verplicht.

* Bij gebruik van het coronatoegangsbewijs / Digitaal Corona Certificaat (DCC) mag bij binnen- en buitenlocaties (geplaceerd en ongeplaceerd) 100% van de reguliere capaciteit gebruikt worden. Bezoekers hoeven dan geen anderhalve meter afstand te houden. Als coronatoegangsbewijs kan het resultaat van ‘testen voor toegang’ gebruikt worden, evenals een vaccinatiebewijs of een herstelbewijs. Deze drie mogelijkheden kunnen vanaf 1 juli getoond worden in de CoronaCheck-app.

Mondkapjesplicht
De verplichting om een mondkapje te dragen in alle openbare en overdekte ruimten vervalt; dit geldt ook voor opname- en vertoningslocaties. De plicht blijft echter van kracht wanneer de anderhalve meter echt niet kan worden gehandhaafd zoals in het personenvervoer, in het OV, in vliegtuigen, op stations en luchthavens en in het voortgezet onderwijs. De regel dat een mondkapje gedragen moet worden bij personenvervoer in het kader van een productie blijft daarom gehandhaafd.

Beperkingen groepsvorming en thuisbezoek vervallen

Vanaf 26 juni vervallen de beperkingen op groepsvorming en thuisbezoek. Voor werkzaamheden in het kader van professionele audiovisuele producties gold al een uitzondering op deze beperkingen; hierin verandert dus niets.

Thuiswerkbeleid
Het advies ‘Werk thuis, tenzij het niet anders kan’ verandert. Werknemers die nu nog thuis werken, mogen in overleg met hun werkgever maximaal de helft van hun tijd op kantoor (of locatie) werken.

Zingen, schreeuwen, bespelen van blaasinstrumenten
Per 26 juni 2021 vervalt het advies om niet in groepsverband te schreeuwen en zingen. Het advies om twee meter afstand te houden tussen blazers vervalt: ook voor hen geldt 1,5 meter afstand.


REIZEN
Wijziging inreis- en quarantainebeleid en inzet van Digitaal COVID-19 Certificaat (DCC)

Controleer bij reizen naar en vanuit het buitenland altijd het actuele reisadvies en betreffende regelgeving op Nederlandwereldwijd.nl. Reizen blijft een risico: de situatie ter plaatse kan snel veranderen, bijvoorbeeld omdat het aantal besmettingen toeneemt of vanwege een nieuwe variant van het virus.

Het Nederlandse inreisbeleid wordt zoveel mogelijk in lijn gebracht met de aanbevelingen van de Europese Commissie. Dat betekent onder meer:
* Het Europees Digitaal Corona Certificaat (DCC) maakt het mensen straks makkelijker om binnen de Europese Unie te reizen tijdens de coronapandemie. Voor reizen binnen de EU zijn de volgende bewijzen geldig: een negatieve testuitslag; een vaccinatiebewijs of een bewijs dat u bent hersteld van corona. Vanaf 1 juli 2021 is het DCC beschikbaar via de CoronaCheck-app. MEER INFO: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/coronabewijs/coronabewijs-voor-reizen
* Ook personen die een die uit niet-EU-landen inreizen, zijn per 1 juli uitgezonderd van het EU-inreisverbod wanneer zij een vaccinatiebewijs kunnen tonen.
* Voor reizigers uit landen of gebieden met een hoog en zeer hoog risico geldt in ieder geval een testplicht bij aankomst in Nederland. Voor reizigers uit landen of gebieden met een zeer hoog risico geldt ook een quarantaineplicht bij aankomst in Nederland. Voor het niveau daaronder, de hoogrisicolanden, geldt, net als de afgelopen maanden, een dringend advies tot quarantaine. Controleer op Nederlandwereldwijd.nl welke regelgeving van kracht is. Personen tot en met 11 jaar zijn uitgezonderd van de testplicht.
* Bij het testen kan voortaan de keuze gemaakt worden tussen een NAAT/PCR-test van max. 72 uur oud óf een antigeen(snel)test van max. 48 uur oud bij aankomst.

Gratis coronatest voor reizen in juli en augustus
Tussen 1 juli en 31 augustus kunt u zich gratis laten testen als u naar een land gaat dat een coronabewijs of een negatieve testuitslag eist. Bent u negatief getest? Dan kunt u de testuitslag downloaden of uitprinten via CoronaCheck.nl. Een afspraak maken kan vanaf 30 juni. Testen vóór 1 juli betaalt u zelf.
ZIE: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-vakantie/reizen-buitenland/gratis-test-bij-reizen-naar-het-buitenland

Actuele informatie over uitzonderingen op het inreis- en quarantainebeleid voor de culturele en creatieve sector

De uitzondering op het inreisbeleid vindt u HIER:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-vakantie/inreizen-doorreizen-nederland-en-het-eu-inreisverbod/uitzondering-inreisverbod-professionele-culturele-en-creatieve-activiteiten-onderzoek-en-journalistiek

De uitzondering op de quarantaineplicht vindt u HIER:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-vakantie/in-thuisquarantaine-bij-aankomst-in-nederland/uitzonderingen-op-de-quarantaineplicht

De quarantaineverklaring vindt u HIER:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/publicaties/2021/05/20/quarantaineverklaring

U kunt indien van toepassing ook gebruik maken van de uitzondering voor zakenreizen. Informatie hierover vindt u HIER:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-vakantie/inreizen-doorreizen-nederland-en-het-eu-inreisverbod/uitzondering-inreisverbod-in-belang-nederlandse-economie-en-samenleving


LET OP: De informatie op Rijksoverheid.nl omvat nu nog niet alle wijzigingen die per 26 juni en 1 juli ingaan.