Louis Hartlooper Prijs uitgereikt aan Bart van der Put

maandag, 25 september 2023

Zaterdag 23 september is tijdens het Nederlands Film Festival de jaarlijkse Louis Hartlooper Prijs voor de Beste Filmpublicatie uitgereikt aan Bart van der Put voor ‘Beeldspraak’ – filmartikelen in het Parool. De Louis Hartlooper Prijs voor de Beste Filmpublicatie is voor de negentiende keer uitgereikt aan een persoon die zich met een publicatie verdienstelijk heeft gemaakt voor de geschreven filmcultuur.

Uit het juryrapport

‘Barts werk is een boeiende persoonlijke reis door decennia aan filmkennis. Het is niet alleen zeer goed geschreven met een subtiele en welkome persoonlijke noot maar ook altijd een prachtige link naar de actualiteit. Het doet de lezer daadwerkelijk met een nieuwe blik naar film kijken.’

De uitreiking

De prijs werd uitgereikt door de juryvoorzitter Maarten Langelo (namens NSC – Netherlands Society of Cinematographers). De jury bestond verder uit Lineke van den Boezem (namens Netwerk Scenarioschrijvers), Sanne Rovers (namens DDG – Dutch Directors Guild), Digna Sinke en Erik Verkerk (beiden namens NAPA – Nederlandse Audiovisuele Producenten Alliantie).

De uitreiking vond plaats tijdens een door het Louis Hartlooper Complex aangeboden feestelijke bijeenkomst, gepresenteerd door André van Duren, voor leden van de Dutch Directors Guild (DDG), Nederlandse Audiovisuele Producenten Alliantie (NAPA), Netherlands Society of Cinematographers (NSC), Netwerk Scenarioschrijvers, de KNF, het NFF, de Louis Hartlooper Stichting en natuurlijk ook voor belangstellenden. Tijdens de prijsuitreiking verzorgde Vanja Kaludjercic, de winnares van vorig jaar en artistiek directeur van International Film Festival Rotterdam (IFFR) een lezing met de titel ‘In the age of consensus’.

Bart van der Put

Bart van der Put (59) schrijft ruim 25 jaar over film voor Het Parool, aanvankelijk als filmcriticus, maar toen de bioscopen tijdens corona gesloten waren, kreeg hij de ruimte om te schrijven over films die hij thuis keek. Dat werd de wekelijkse rubriek Beeldspraak, waarin hij een recente film of bijzondere (film)gebeurtenis koppelt aan scènes, citaten en anekdotes uit films uit alle hoeken van de filmgeschiedenis.

Shortlist genomineerde publicaties

De genomineerde publicaties voor de Louis Hartlooper Prijs voor de Beste Filmpublicatie 2023 zijn (in alfabetische volgorde):

  1. Beeldspraak (serie artikelen) - Bart van der Put. Het Parool, Amsterdam, 2022-23
  2. De Filmfabriek - Barend de Voogd. Walburg Pers, Zutphen, 2022
  3. En het woord werd beeld - Bart Juttmann en Marc Veerkamp. IT&FB, Amsterdam, 2022
  4. Filmartikelen (serie artikelen) - Rob van Scheers. De Volkskrant, Amsterdam, 2022-23
  5. Pose - Over hoe we kijken en wie we spelen - Basje Boer. Nijgh & Van Ditmar, Amsterdam, 2022
  6. Spookbeeld van de vrijheid - Peter Verstraten. IT&FB, Amsterdam, 2022

Over de Louis Hartlooper Prijs voor de Beste Filmpublicatie

De prijs is voor de negentiende keer uitgereikt aan een persoon die het afgelopen jaar met een of meerdere publicaties een stimulerende bijdrage heeft geleverd aan het denken over cinema en aan de verdieping van de Nederlandse filmcultuur. De Louis Hartlooper Prijs voor de Beste Filmpublicatie wordt jaarlijks uitgereikt onder auspiciën van de Louis Hartlooper Stichting. Met de prijs hopen de initiatiefnemers het schrijven over film in Nederland onder de aandacht te brengen en waardering uit te spreken voor idealisme, moed, inzet en bevlogenheid. Een nationale filmcultuur is ondenkbaar zonder goede filmpublicaties. Zonder referenties, reflecties, onderzoek, inventarisaties en andere geschreven inzichten is er zelfs geen begin van filmcultuur.

Selectieprocedure

Elke deelnemende filmvakvereniging (te weten NAPA (voorheen FPN en DPN), DDG, NSC, en Netwerk Scenarioschrijvers) heeft uit eigen gelederen een representant gekozen die zitting neemt in de jury, die thans vijf leden telt. Zoals gewoonlijk is het Louis Hartlooper Genootschap in juni gekomen tot een shortlist van zes publicaties. Op dinsdagavond 5 september is de jury bijeengekomen om de winnende publicatie te selecteren. Tijdens de uitreiking van de prijs was de jury aanwezig om de jurykeuze toe te lichten.

Prijs

Naast een eervolle plek, middels een fotografische afbeelding in de eregalerij van het LHC, bestaat de prijs uit een bedrag van 1.000 euro, een penning met oorkonde en daarnaast een Zwarte Spiegel. Bovendien krijgt de winnaar de uitnodiging om het jaar daarop tijdens de uitreiking een korte voordracht te houden over het belang van goede filmjournalistiek (doelstelling van de prijs indachtig). Dit jaar heeft Vanja Kaludjercic (IFFR), winnares van 2022, de lezing verzorgd.