Mores.online, meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag

donderdag, 20 januari 2022


Mores.online is het onafhankelijk meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag in de culturele en creatieve sector. Mores.online wordt door NAPA en vele collega-verenigingen en instellingen ondersteund. De noodzaak voor een dergelijke instantie werd afgelopen week buitengewoon duidelijk, helaas.

De vertrouwenspersonen van Mores.online behandelen jaarlijks tientallen meldingen uit verschillende sectoren en geven waar mogelijk advies. Zij gaan daarbij zeer zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie; het is ook mogelijk om anoniem melding te maken van grensoverschrijdend gedrag. De website van Mores.online biedt uitgebreide informatie over de werkwijze.

NAPA-voorganger FPN was in 2018 een van de aanjagers om het meldpunt tot stand te brengen (in het kielzog van de #metoo beweging). Het bestuur van Mores.online, waar NAPA-directeur Anna Pedroli ook zitting in heeft, spant zich in om de werking van het meldpunt te verbreden en te verduurzamen; met OCW en de rijkscultuurfondsen wordt gesproken over structurele financiering. De Raad voor Cultuur brengt dit jaar een advies uit over grensoverschrijdend gedrag in de culturele en creatieve sector. Het advies moet zicht geven op wat er speelt en wat er mogelijk is op het terrein van voorkoming, signalering, stoppen en het tijdig bieden van passende hulp aan slachtoffers.

MEER INFO
Website Mores.online
Advies Raad voor Cultuur (2022)