NAPA 1 jaar!

vrijdag, 12 maart 2021

NAPA bestaat vandaag precies één jaar; daar staan we graag even bij stil. 12 maart 2020 was het zover: in de Tolhuistuin bekrachtigden de producentenverenigingen FPN, DPN, ApN en IPN hun besluit om voortaan als één sterke producentenalliantie verder te gaan.

De veerkracht van de Alliantie werd meteen op de proef gesteld. Tijdens de oprichtingsvergadering maakte het kabinet bekend dat evenementen en grootschalige bijeenkomsten per direct verboden werden. Ook werd iedereen opgeroepen zo veel mogelijk thuis te werken. Hortend en stotend kwam het land tot stilstand. Door gezamenlijk optreden hebben de Nederlandse producenten en andere beroepsgroepen bereikt dat veel producties opnieuw hervat konden worden. Ook nu maakt NAPA zich sterk om de schade voor onze sector zo veel mogelijk te beperken.