NAPA gelanceerd

donderdag, 12 maart 2020


Bruno Felix (voorzitter IPN), Katja Draaijer (voorzitter DPN), Ton Crone (directeur ApN), Marleen Slot (voorzitter FPN) en Geert Noorman (kwartiermaker); foto: Nichon Glerum

Nederland telt een nieuwe beroepsvereniging: de Nederlandse Audiovisuele Producenten Alliantie (NAPA). Dit werd vandaag bekend gemaakt na een gezamenlijke vergadering van Filmproducenten Nederland (FPN), Documentaire Producenten Nederland (DPN), Animatie Producenten Nederland (ApN) en Interactieve Producenten Nederland (IPN). Voortaan treden zij onder één naam en met één stem naar buiten.

De vier producentenverenigingen hebben de afgelopen jaren in toenemende mate samen opgetrokken. Om de gedeelde belangen nog effectiever te kunnen behartigen, is besloten de krachten te bundelen tot één sterke producentenalliantie. Dit proces werd begeleid door Geert Noorman, in de functie van kwartiermaker. Vandaag, 12 maart 2020, werd dit traject formeel afgerond.

De NAPA telt zo’n zeventig leden, die actief zijn in verschillende disciplines waaronder speelfilm, dramaseries, documentaire, animatie, interactieve producties en games. Uit de verschillende geledingen is een nieuw bestuur samengesteld, bestaande uit Thomas den Drijver (New Amsterdam), Janneke Doolaard (DOXY), Bruno Felix (Submarine), Frans van Gestel (Topkapi Films), Peter de Jong (Codeglue) en Digna Sinke (SNG Film). Jacqueline Gerritsma is aangesteld als onafhankelijk voorzitter; als organisatieadviseur heeft zij ruime ervaring in de culturele en mediasector. Anna Pedroli is aangesteld als directeur van de NAPA. Zij was tot nu directeur a.i. van Filmproducenten Nederland, en daarvoor onder meer werkzaam voor het Mediafonds en de Raad voor Cultuur.

‘De audiovisuele sector staat onder grote druk, onder meer vanwege afnemende financieringsmogelijkheden, snelle technologische veranderingen en grote internationale machtsconcentraties. Door in gezamenlijkheid op te treden, vergroten de Nederlandse producenten hun slagkracht in nationale én internationale aangelegenheden.’

Jacqueline Gerritsma, voorzitter NAPA

‘Producenten vervullen een centrale rol in de audiovisuele sector. Binnen een zeer complex krachtenveld zorgen zij ervoor dat aan alle voorwaarden wordt voldaan om een productie te realiseren: inhoudelijk, juridisch, productioneel en financieel. Het is onze opdracht om de diverse groep audiovisuele producenten zo goed mogelijk te verenigen, te vertegenwoordigen en hun positie te versterken. Daarbij zetten we in op samenspel – zowel binnen als buiten de vereniging – en het versterken van de sector als geheel.’

Anna Pedroli, directeur NAPA