NAPA onderschrijft Intentieverklaring AV-sector

vrijdag, 25 september 2020

NAPA onderschrijft de Intentieverklaring Audiovisuele Sector, de sectorspecifieke aanvulling op de Fair Practice Code. Tijdens de ALV van 21 september werd dit voorstel unaniem aanvaard.

De Intentieverklaring Audiovisuele Sector is opgesteld door een brede vertegenwoordiging van beroeps- en belangenverenigingen uit de Nederlandse audiovisuele sector. Het document omvat algemene gedragsregels en richtlijnen ten aanzien van professioneel handelen. Hiermee verschaft de Intentieverklaring filmprofessionals én het publiek inzicht in de ethiek en omgangsvormen die gangbaar worden geacht in de audiovisuele sector. Producenten die lid zijn van NAPA nemen, net als andere filmprofessionals die de code onderschreven hebben, de verantwoordelijkheid om kritisch te overdenken hoe hun dagelijkse praktijk zich verhoudt tot de richtlijnen en wat eventueel beter kan, hierover met elkaar in gesprek te gaan en vervolgens verbeteringen door te voeren.

Tijdens de NFF Conferentie is een sessie gewijd aan de Intentieverklaring. NFF gaat dan in gesprek met professionals over wat de vijf kernwaarden van de Intentieverklaring — solidariteit, diversiteit, vertrouwen, duurzaamheid en transparantie — voor hen betekenen, en hoe deze waarden volgens hen toegepast kunnen worden. De sessie vindt plaats op dinsdag 29 september van 10:45-11:45 uur en is online te volgen. Meer info: NFF Conferentie: A Fair Practice.