Oproep: voordrachten CFAP Prijs 2023

donderdag, 24 augustus 2023


Dit jaar wordt opnieuw de CFAP Prijs uitgereikt aan de meest onderscheidende film- en/of televisieproducent van Nederland.  Met deze prijs wil het Cultureel Fonds Audiovisuele Producenten (CFAP) de aandacht vestigen op de veelzijdigheid van het vak en kwaliteit bevorderen door bijzondere prestaties van producenten voor het voetlicht te brengen.

De CFAP prijs van € 20.000 wordt jaarlijks uitgereikt:

1. Als eerbetuiging aan een Nederlandse film- of televisieproducent, die zich in het vak onderscheidt en/of een bijzondere prestatie heeft geleverd. En/of:

2. Als aanmoediging voor de professionele ontwikkeling van opvallend talent, jong of oud. En/of:

3. Als erkenning en ondersteuning voor een uitzonderlijk project of initiatief van AV-producenten.

Je kunt een voordracht doen voor een producent, project of initiatief. Het geldbedrag moet door de winnaar(s) worden aangewend voor project- en/of professionele ontwikkeling – naar eigen keuze.

Voordrachten
Vakgenoten en collega’s uit de film- en mediasector kunnen tot maandag 11 september as. kandidaten voordragen voor de CFAP Prijs via het voordrachtformulier.

Uit alle voordrachten selecteert de jury drie nominaties, die op 23 september bekend worden gemaakt tijdens het Nederlands Film Festival. De CFAP Prijs wordt op vrijdag 13 oktober door Hadassah de Boer uitgereikt in het IDFA Vondelparkpaviljoen (voorheen VondelCS), na de jaarlijkse informatiebijeenkomst voor alle rechthebbenden van SEKAM, SEKAM Video en StOPnl. De jury bestaat dit jaar uit Edwin van der Veen (ITV Studios en voorzitter SEKAM Video), Irene van den Brekel (Human Factor TV, bestuurslid NCP) en Iris Lammertsma (Witfilm, voorzitter NAPA).

In 2022 won Marleen Slot (Viking Film/Holy Motion) de CFAP Prijs; de speciale juryprijs werd toegekend aan Will Koopman.
In 2021 wonnen Annemieke van Vliet (Fiction Valley) en Achmed Akkabi (Tebber Nekkel); de speciale juryprijs was voor Petra Goedings (Phanta Vision).
In 2020 wonnen Koji Nelissen en Derk-Jan Warrink (Keplerfilm); de speciale juryprijs was voor Kees Rijninks.

MEER INFO op de website van CFAP: https://cfap.nl/prijs/