Statement tegen Europees rapport over afschaffing geoblocking

donderdag, 7 december 2023


De Interne Markt Commissie van het Europees Parlement heeft onlangs ingestemd met een initiatiefrapport over geoblocking. In dat rapport staat een aantal problematische punten waaronder een aanbeveling aan de Europese Commissie om het komende evaluatierapport over de geoblockingverordening te begeleiden met “een alomvattende herziening tegen 2025, met bijzondere aandacht voor de opname van audiovisuele diensten in het toepassingsgebied”. Met andere woorden: deze commissie heeft in meerderheid aangegeven dat geoblocking (ook) voor de AV-sector afgeschaft zou moeten worden. Dat zou zeer ondermijnend zijn voor (het financieringsmodel van) de filmindustrie. Geoblocking is immers een mechanisme om de investeringen en inspanningen om films en series naar het publiek in een bepaald gebied te brengen, veilig te stellen. Territoriale exclusiviteit is daarmee essentieel voor het werk van filmdistributeurs en producenten.

Op 13 december a.s. wordt in de plenaire vergadering van het Europees Parlement gestemd over dit initiatiefrapport. De Europese koepelvereniging voor producentenverenigingen (FIAPF), waar NAPA lid van is, heeft in aanloop naar de stemming een statement opgesteld dat ondertekend is door ruim 600 partijen die actief zijn in de Europese AV-sector. NAPA is daar één van. Het statement is HIER te lezen.

Een initiatiefrapport van het Europees Parlement heeft geen juridisch bindend effect, maar moet worden gezien als een uitdrukking van een standpunt van het Europees Parlement. Welke politieke invloed dit eindrapport heeft, moet nog bezien worden; dit hangt ook samen met de Europese verkiezingen in 2024 en het verwachte grote verloop van leden van het EP. Toch kan zeker niet worden uitgesloten dat de Commissie (of delen van de Commissie) de uitkomst van de stemming in het Europees Parlement in de volgende zittingsperiode 2024-2029 zal proberen te laten doorwerken, meer specifiek rond de publicatie medio 2024 van de inventarisatie van de Commissie waarbij de toepassing van de geoblockingverordening wordt beoordeeld.