Toelichting versie 10.0 COVID-19 Protocol

dinsdag, 10 januari 2023


Totem
; regie: Sander Burger; productie: Volya Films; 2022


Het COVID-19 protocol voor de AV-sector is geactualiseerd; versie 10.0 is van kracht met ingang van 10 januari 2023.

Uitgangspunt zijn de algemene basis- en hygiëneadviezen:
- blijf thuis wanneer u coronagerelateerde klachten heeft;
- ga in isolatie bij een positieve (zelf)test;
- zorg voor goede ventilatie;
- zorg voor goede (hand)hygiëne;
- hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog;
- houd afstand en draag waar het druk is een mondkapje;
- stimuleer thuiswerken.

Wanneer ouderen of personen met een kwetsbare gezondheid betrokken zijn bij producties, is extra zorgvuldigheid genoodzaakt.

Het actuele protocol vindt u HIER:
https://producentenalliantie.nl/covid-19-protocol.html


In de preambule van versie 10.0 zijn de onderstaande onderdelen geactualiseerd:

Sectorplan Corona Culturele en Creatieve sector

In het protocol wordt verwezen naar het Sectorplan corona (aug. 2022), dat op verzoek van de overheid is opgesteld door de Taskforce Culturele en Creatieve Sector. Dit Sectorplan is specifiek gericht op het veilig ontvangen van publiek. Het omvat preventie- en interventiemaatregelen die zijn gerelateerd aan vier risiconiveaus.

Op dit moment zijn er geen beperkingen voor publieksactiviteiten en/of publiek toegankelijke locaties. Het is toegestaan publiek toe te laten bij opnames voor AV-producties, zowel op binnen- als buiten-locaties. Denk daarbij aan talkshows, spelshows en registraties van voorstellingen.

Isolatie- en quarantainebeleid
U mag in de 24 uur vóórdat u naar de werklocatie komt geen coronagerelateerde klachten hebben gehad. Wanneer bij uzelf een coronabesmetting is vastgesteld houdt u zich aan de actuele isolatie- en quarantainevoorschriften, ook als u (nog) geen klachten heeft. U vindt deze voorschriften op Mijnvraagovercorona.nl en In isolatie na een positieve (zelf)test.

Preventief testen?
Preventief testen wil zeggen: testen op aanwezigheid van het coronavirus zonder dat de betreffende persoon symptomen van COVID-19 vertoont.
• Er geldt momenteel geen (dringend) advies om gebruik te maken van preventieve tests en/of PCR tests voor personen die betrokken zijn bij opnames.
• Het (zelf)testen bij coronagerelateerde klachten blijft wel belangrijk, evenals het opvolgen van de isolatierichtlijnen bij een positieve (zelf)test.

Ventilatie
• Zorg voor goede 24-uurs ventilatie op alle werklocaties.
• Zet ramen open in binnenruimtes waar mensen samenkomen, of zorg dat luchtverversingsinstallaties in gebouwen zo zijn ingesteld dat er regelmatig verse lucht een gebouw in wordt gebracht. Zorg bij verhoogd besmettingsrisico voor ventilatie zonder hercirculatie.
• Volg minimaal het Bouwbesluit en de landelijke richtlijnen voor de ventilatie van gebouwen.
• Gebruik waar mogelijk CO2-meters om de luchtkwaliteit in verblijfsruimten te monitoren; vermijd CO2-waarden van 1200 PPM of hoger.

Mondkapjes en afstand houden
• Er is in Nederland momenteel geen mondkapjesplicht.
• Wel kunnen beheerders van bepaalde gebouwen het dragen van een mondkapje op locatie verplicht stellen.
• U wordt geadviseerd binnen en buiten een mondkapje te dragen wanneer het druk is. Dit helpt om besmetting van uzelf en anderen te voorkomen. Zorg dat het mondkapje altijd de neus, mond en kin bedekt.
• Het houden van 1,5 meter afstand tot anderen is niet meer verplicht, maar het blijft een veilige afstand. Geef elkaar de ruimte.

Thuiswerken
Stimuleer hybride werken (combinatie thuis en kantoor).
Hanteer waar mogelijk een thuiswerkbeleid voor werkzaamheden die niet noodzakelijkerwijs op kantoor of locatie hoeven te worden verricht. Het is aan werk-/opdrachtgevers en werkenden om samen afspraken te maken over een zo goed mogelijke verdeling.

Reizen
Controleer altijd het actuele reisadvies en de actuele regelgeving via Nederlandwereldwijd.nl of in de Reisapp van Buitenlandse Zaken en Douane. Volg adviezen en verplichtingen op. Het reizen naar landen met de kleuren oranje of rood wordt ten zeerste ontraden.
• Reizigers uit landen binnen en buiten de Europese Unie of de Schengenzone, kunnen Nederland in principe inreizen zonder inreisbeperkingen vanwege COVID-19 of andere COVID-19-eisen.
• Per 10 januari 2023 geldt voor reizigers uit China met eindbestemming Nederland wel dat zij voordat ze aan boord van het vliegtuig naar Nederland stappen in het bezit moeten zijn van een negatief testbewijs. Daarnaast geldt voor reizigers van en naar China het dringende advies tot het dragen van een medisch mondmasker. Bij aankomst op Schiphol ontvangen reizigers uit China een gratis zelftest.
• Reist u vanuit Nederland binnen de EU/Schengenzone dan heeft u soms een Digitaal Corona Certificaat (DCC) nodig. Het DCC is beschikbaar via de CoronaCheck-app.
• Reist u vanuit Nederland naar landen buiten de EU/Schengenzone controleer dan altijd of er speciale inreisbeperkingen gelden en welke documenten u nodig heeft.


ZIE OOK:

https://mijnvraagovercorona.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/kort-overzicht-coronamaatregelen