Toelichting versie 9.0 COVID-19 Protocol

vrijdag, 18 februari 2022

Het Hemelse Leven op Aarde; Jesse de Jong (dir. + screenplay); Circe Films + Jesse Films; 2010


Vanaf 18 februari 2022 is versie 9.0 van het COVID-19 Protocol Audiovisuele Sector van kracht. In dit bericht wordt uitgelegd hoe het protocol zich verhoudt tot de landelijke coronamaatregelen en welke aanpassingen zijn doorgevoerd. Het protocol vindt u HIER.


In de afgelopen twee jaar heeft het COVID-19 Protocol ervoor gezorgd dat er veilig en verantwoord doorgewerkt kon worden. De pandemie is nog zeker niet voorbij, ook al is deze in een andere fase beland. Daarom blijft het protocol van kracht. Bovendien blijft het belangrijk dat de sector te allen tijde goed is voorbereid, mochten maatregelen onverhoopt weer aangescherpt worden.

Daarnaast is het voor alle producties cruciaal om het risico op onvoorziene extra kosten als gevolg van de pandemie en daarmee samenhangend overheidsingrijpen te minimaliseren, te meer daar een sectorbrede garantieregeling voor alle audiovisuele producties nog steeds ontbreekt. Voor de producties die deelnemen aan de Garantieregeling pandemie 2022 van het Nederlands Filmfonds is werken conform protocol verplicht.

Actueel
Vanaf 18 februari 2022 worden verschillende coronaregels (stapsgewijs) aangepast of ingetrokken.
Onderstaande informatie is verwerkt in versie 9.0 van het protocol. Het protocol is voor de leesbaarheid en werkbaarheid ook redactioneel aangepast en ingekort.


Het protocol sluit aan bij de actuele overheidsmaatregelen en adviezen van het RIVM. De algemene gezondheids- en hygiënevoorschriften vormen nu het uitgangspunt: blijf thuis wanneer u coronagerelateerde klachten heeft, zorg voor goede ventilatie, zorg voor goede handhygiëne, hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog. Het houden van voldoende afstand tot anderen wordt nog steeds dringend geadviseerd, dit helpt aantoonbaar om besmettingen te voorkomen.

Publiek + coronatoegangsbewijs

 • Het is onder voorwaarden toegestaan publiek toe te laten bij opnames voor AV-producties, zowel op binnen- als buiten-locaties. Denk daarbij aan talkshows, spelshows en registraties van voorstellingen.
 • De regels hiervoor worden in twee stappen aangepast.

Vanaf vrijdag 18 februari 2022:

 • Publiek is toegestaan tussen 05:00 en 01:00 uur.
 • Er geldt geen bezoekersnorm meer.
 • Voor bezoekers vanaf 13 jaar is toegang alleen mogelijk met een geldig coronatoegangsbewijs (Digitaal Corona Certificaat). Als coronatoegangsbewijs kan een negatieve testuitslag met een maximale geldigheidsduur van 24 uur worden gebruikt, evenals een vaccinatiebewijs of een herstelbewijs. Deze drie mogelijkheden kunnen getoond worden in de CoronaCheck-app. Voor publiek vanaf 14 jaar moet het coronatoegangsbewijs samen met een identiteitsbewijs worden gecontroleerd.
 • Bij 500 of minder bezoekers per zelfstandige binnenruimte of per afgesloten locatie geldt:
  • Er hoeft geen 1,5 meter afstand gehouden te worden.
  • Een vaste zitplaats is niet verplicht.
  • Bezoekers en personeel hoeven geen mondkapje te dragen.
 • Bij meer dan 500 bezoekers per zelfstandige binnenruimte of per afgesloten locatie geldt:
  • Er hoeft geen 1,5 meter afstand gehouden te worden.
  • o Een vaste zitplaats is verplicht (m.u.v. doorstroomlocaties).
  • Bezoekers en personeel moeten een mondkapje dragen als zij zich binnen verplaatsen.


Vanaf vrijdag 25 februari 2022 (o.v.b. van definitief besluit overheid):

 • Er gelden geen beperkingen meer voor openingstijden van publiek toegankelijke locaties: de algemene sluitingstijden tussen 01:00 en 05:00 uur vervallen.
 • De verplichtingen tot het houden van 1,5 meter afstand, het dragen van een mondkapje, het maximaal aantal bezoekers en een vaste zitplaats vervallen.
 • Het coronatoegangsbewijs vervalt op locaties waar minder dan 500 bezoekers aanwezig zijn per zelfstandige binnenruimte of per afgesloten locatie.
 • Bij activiteiten binnen waar meer dan 500 bezoekers aanwezig zijn zonder vaste zitplaats, moeten bezoekers vanaf 13 jaar een negatief testbewijs laten zien (1G) om toegelaten te worden. De test moet zijn afgenomen in het kader van Testen voor Toegang; de testuitslag heeft een maximale geldigheidsduur van 24 uur. Het corona-toegangsbewijs kan getoond worden in de CoronaCheck-app. Voor publiek vanaf 14 jaar moet het coronatoegangsbewijs samen met een identiteitsbewijs worden gecontroleerd.


Mondkapjes

Op dit moment is het dragen van een mondkapje verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar in alle publieke binnenruimtes, zoals de supermarkt, en in het openbaar vervoer. Het kabinet is voornemens om per 25 februari 2022 op de meeste locaties de mondkapjesplicht te laten vervallen. Alleen in en rond het openbaar vervoer, op de gehele luchthaven en in het vliegtuig blijft de mondkapjesplicht gelden. Het advies dat u binnen en buiten een mondkapje draagt wanneer het moeilijk is om 1,5 meter afstand te houden blijft gehandhaafd.

Reizen

Vanaf 25 februari 2022 (o.v.b. van definitief besluit overheid) vervalt de algemene quarantaineplicht bij terugkomst in Nederland. Wanneer een nieuwe, zorgwekkende virusvariant opduikt, moeten reizigers die terugkeren uit landen waar dit het geval is alsnog in quarantaine.

Thuiswerkadvies
Werk thuis als het kan en op kantoor of locatie als het nodig is. Het is aan werk-/opdrachtgevers en werkenden om samen afspraken te maken over een zo goed mogelijke verdeling.

Preventief testen
Maak gebruik van preventieve tests voor iedereen die betrokken is bij opnames, met een aanbevolen frequentie twee maal per week of dagelijks, afhankelijk van de meer of minder vaste samenstelling waarin wordt gewerkt. Dit geldt ook voor personen die volledig gevaccineerd zijn, of die hersteld zijn na een besmetting. Er kan gebruik worden gemaakt van antigeensneltests, behalve bij personen in high risk-situaties - dan is een PCR-test verplicht.*

* Voor personen die betrokken zijn bij high risk-situaties is het gedurende 60 dagen na een coronabesmetting niet nodig om een PCR-test af te nemen. PCR-tests zijn gevoeliger dan antigeensneltests en kunnen na herstel nog enige tijd een vals-positief testresultaat uitwijzen terwijl diegene niet (meer) besmettelijk is. In zo’n geval is het noodzakelijk dat sprake is van bewezen herstel: de besmetting is langer dan 11 dagen daarvoor geconstateerd en de betrokkene heeft in de voorgaande 24 uur geen coronagerelateerde klachten gehad.

ZIE OOK:

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ‘Alles kan weer open in 3 stappen’, 15 februari 2022
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/02/15/alles-kan-weer-open-in-3-stappen