Toelichting versie 9.1 COVID-19 Protocol

vrijdag, 25 februari 2022

Happy Together (Chun gwong cha sit); Wong Kar-wai; 1997


Vanaf 25 februari 2022 is versie 9.1 van het COVID-19 Protocol Audiovisuele Sector van kracht. In dit bericht wordt uitgelegd hoe het protocol zich verhoudt tot de landelijke coronamaatregelen en welke aanpassingen zijn doorgevoerd. Het protocol vindt u HIER.


In de afgelopen twee jaar heeft het COVID-19 Protocol ervoor gezorgd dat er veilig en verantwoord doorgewerkt kon worden. De pandemie is nog zeker niet voorbij, ook al is deze in een andere fase beland. Daarom blijft het protocol van kracht. Bovendien blijft het belangrijk dat de sector te allen tijde goed is voorbereid, mochten maatregelen onverhoopt weer aangescherpt worden. Daarnaast is het voor alle producties cruciaal om het risico op onvoorziene extra kosten als gevolg van de pandemie en daarmee samenhangend overheidsingrijpen te minimaliseren, te meer daar een sectorbrede garantieregeling voor alle audiovisuele producties nog steeds ontbreekt. Voor de producties die deelnemen aan de Garantieregeling pandemie 2022 van het Nederlands Filmfonds is werken conform protocol verplicht.

Het protocol sluit aan bij de actuele overheidsmaatregelen en adviezen van het RIVM. De algemene gezondheids- en hygiënevoorschriften vormen het uitgangspunt: blijf thuis wanneer u coronagerelateerde klachten heeft, zorg voor goede ventilatie, zorg voor goede handhygiëne, hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog. Het houden van voldoende afstand tot anderen wordt nog steeds dringend geadviseerd, dit helpt aantoonbaar om besmettingen te voorkomen.


Actueel
Vanaf 25 februari 2022 worden nieuwe versoepelingen doorgevoerd in de landelijke coronaregels, als onderdeel van de stapsgewijze heropening van het land. Op 15 maart beoordeelt het kabinet opnieuw welke maatregelen (nog) genoodzaakt zijn.

Preventief testen

Vanwege de actuele epidemiologische situatie zijn de bepalingen in het protocol met betrekking tot preventief testen als volgt aangepast:
• Voor personen die betrokken zijn bij high-risk situaties wordt nu dringend geadviseerd om preventief te testen door middel van een PCR-test (dit was hiervoor een verplichting).
• Voor alle overige personen die betrokken zijn bij opnames wordt geadviseerd om waar nodig preventief te testen door middel van antigeensneltests, met een aanbevolen frequentie van twee maal wekelijks (dit was hiervoor een dringend advies).


Publiek + coronatoegangsbewijs

Het is toegestaan publiek toe te laten bij opnames voor AV-producties, zowel op binnen- als buiten-locaties. Denk daarbij aan talkshows, spelshows en registraties van voorstellingen.
Vanaf vrijdag 25 februari 2022 zijn de regels als volgt:

• Er gelden geen beperkingen meer voor openingstijden van publiek toegankelijke locaties: de algemene sluitingstijden tussen 01:00 en 05:00 uur vervallen.
• De verplichtingen tot het houden van 1,5 meter afstand, het dragen van een mondkapje, het maximaal aantal bezoekers en een vaste zitplaats vervallen.
• Bij activiteiten binnen waar meer dan 500 bezoekers aanwezig zijn zonder vaste zitplaats, moeten bezoekers vanaf 13 jaar een negatief testbewijs laten zien (1G) om toegelaten te worden. De test moet zijn afgenomen in het kader van Testen voor Toegang; de testuitslag heeft een maximale geldigheidsduur van 24 uur. Het corona-toegangsbewijs kan getoond worden in de CoronaCheck-app. Voor publiek vanaf 14 jaar moet het coronatoegangsbewijs samen met een identiteitsbewijs worden gecontroleerd.
• Bij alle overige activiteiten vervalt de verplichting het coronatoegangsbewijs te tonen.


  Mondkapjes

  • U wordt geadviseerd binnen en buiten een mondkapje te dragen wanneer het moeilijk is om 1,5 meter afstand te houden.
  • Per 25 februari 2022 vervalt op de meeste locaties de verplichting om een mondkapje te dragen. Alleen in en rond het openbaar vervoer, op de gehele luchthaven en in het vliegtuig blijft de mondkapjesplicht gelden voor iedereen vanaf 13 jaar.

  Zijn er beeld- en geluidsopnames op een plek waar het dragen van een mondkapje wettelijk verplicht is – bijvoorbeeld in het openbaar vervoer? Dan is onder bepaalde voorwaarden een uitzondering op de mondkapjesplicht mogelijk. Deze verplichting geldt niet voor:

   • personen die op zo'n plek deelnemen aan de opname van professionele audiovisuele producties, zoals speelfilms, documentaires en series;
   • opnames van radio- en televisieprogramma’s en online videocontent ten behoeve van publieke en commerciële mediaorganisaties zoals omroepen.

   De uitzondering betreft alleen personen die feitelijk in beeld of op geluid komen zoals acteurs, actrices, presentatoren, kandidaten, deskundigen, juryleden en figuranten. De uitzondering geldt niet voor publiek en personen die achter de schermen meehelpen aan de opname, zoals een cameraman, geluidsman of regisseur. Verder geldt de uitzondering alleen tijdens de opname.

   Reizen

   Vanaf 25 februari 2022 vervalt de algemene quarantaineplicht bij terugkomst in Nederland. Wanneer een nieuwe, zorgwekkende virusvariant opduikt, moeten reizigers die terugkeren uit landen waar dit het geval is alsnog in quarantaine.

   Thuiswerkadvies
   Werk thuis als het kan en op kantoor of locatie als het nodig is. Het is aan werk-/opdrachtgevers en werkenden om samen afspraken te maken over een zo goed mogelijke verdeling.

   ZIE OOK:

   Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ‘Anderhalve meter afstand niet meer verplicht vanaf 25 februari’, 25 februari 2022
   https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/02/24/anderhalve-meter-afstand-niet-meer-verplicht