Toelichting versie 9.2 COVID-19 Protocol

woensdag, 23 maart 2022


Tram
; regie: Olga van den Brandt; productie: Il Luster; 2020


Vanaf 23 maart 2022 is versie 9.2 van het COVID-19 Protocol Audiovisuele Sector van kracht. Deze versie sluit aan bij de verdere versoepeling van de landelijke coronaregels. Het protocol vindt u HIER: https://producentenalliantie.nl/covid-19-protocol.html

Uitgangspunt zijn de algemene gezondheids- en hygiënevoorschriften:
- blijf thuis wanneer u coronagerelateerde klachten heeft;
- zorg voor goede ventilatie;
- zorg voor goede handhygiëne;
- hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
Het houden van voldoende afstand tot anderen blijft verstandig, dit helpt aantoonbaar om besmettingen te voorkomen.

Wanneer 70-plussers of personen uit andere kwetsbare bevolkingsgroepen betrokken zijn bij producties, is extra zorgvuldigheid genoodzaakt.

Actueel

Advies preventief testen vervalt

• Met ingang van 23 maart 2022 vervalt het advies om gebruik te maken van preventieve tests voor personen die betrokken zijn bij opnames.
• Ook vervalt het advies om gebruik te maken van een preventieve PCR-test voor degenen die betrokken zijn bij high risk-situaties, zoals acteurs die intieme scènes moeten spelen met intensief fysiek contact.

Preventief testen wil zeggen: testen op aanwezigheid van het coronavirus zonder dat de betreffende persoon symptomen van COVID-19 vertoont. Het OMT stelt dat preventief (zelf)testen in de huidige fase van de epidemie (infectiedruk, vaccinatiegraad en kenmerken van de omikronvariant), nog maar een beperkte meerwaarde heeft om uitbraken en uitval te voorkomen.

Het (zelf)testen wanneer iemand wel coronagerelateerde klachten heeft, blijft belangrijk en moet gecontinueerd worden.

Isolatie- en quarantainebeleid ongewijzigd
• Als u in uw werk onvoldoende afstand tot anderen kunt houden, mag u in de 24 uur vóórdat u naar de werklocatie komt geen coronagerelateerde klachten hebben gehad.
• Wanneer u coronagerelateerde klachten heeft: blijf thuis en informeer uw werk-/opdrachtgever. Maak gebruik van een zelftest of laat u testen via de GGD.

• Wanneer bij uzelf of bij iemand met wie u in nauw contact bent geweest een coronabesmetting is vastgesteld houden u en uw huisgenoten zich aan de actuele isolatie- en quarantainevoorschriften – ook als u volledig gevaccineerd of hersteld bent na een besmetting. U vindt deze op quarantainecheck.rijksoverheid.nl

Mondkapjes
De verplichting om een mondkapje te dragen in en rond het openbaar vervoer vervalt per 23 maart 2022. Alleen op het vliegveld (na de security) en in het vliegtuig blijft de mondkapjesplicht gelden.

U wordt geadviseerd binnen en buiten een mondkapje te dragen wanneer het druk is. Het dragen van een mondkapje helpt immers om besmetting van uzelf en anderen te voorkomen. Zorg dat het mondkapje altijd de neus, mond en kin bedekt.

Publiek
Met ingang van 23 maart 2022 zijn er geen beperkingen meer voor publieksactiviteiten en/of publiek toegankelijke locaties. Het is toegestaan publiek toe te laten bij opnames voor AV-producties, zowel op binnen- als buiten-locaties. Denk daarbij aan talkshows, spelshows en registraties van voorstellingen.

Reizen

Ga goed voorbereid op reis. Controleer bij reizen naar en vanuit het buitenland altijd het actuele reisadvies en de actuele regelgeving, ook met betrekking tot testplicht en quarantaineplicht. Dit kan via
Nederlandwereldwijd.nl of in de Reisapp van Buitenlandse Zaken en Douane. Volg adviezen en verplichtingen op. Het reizen naar landen met de kleuren oranje of rood wordt ten zeerste ontraden.

Voor iedereen die naar Nederland reist, is het advies om een zelftest te doen direct na aankomst in Nederland en op dag vijf na aankomst.

Reizen binnen de EU/Schengenzone

  • Binnen de EU kan gereisd worden met het Europees Digitaal Corona Certificaat (DCC). Het DCC is beschikbaar via de CoronaCheck-app.
  • Per 23 maart 2022 vervalt de verplichting om een test-, herstel- of vaccinatiebewijs te hebben voor mensen die naar Nederland reizen van binnen de EU/Schengenzone. Reizigers hebben wel een gezondheidsverklaring nodig.


Reizen van buiten de EU/Schengenzone

  • Er zijn geen inreismaatregelen meer voor EU-burgers die van buiten de EU/Schengenzone naar Nederland reizen.
  • Voor niet-EU-burgers geldt ook na 23 maart 2022 een EU-inreisverbod. Er zijn uitzonderingen, bijvoorbeeld voor reizen uit veilige landen, voor gevaccineerde reizigers en voor bepaalde reisdoelen.
    o     Ook voor personen die naar Nederland reizen t.b.v. activiteiten van een Nederlandse culturele of creatieve instelling of organisatie geldt onder voorwaarden een uitzondering op het EU-inreisverbod.
    o     Hiervoor dient u onder meer in het bezit te zijn van een inreisverklaring én een uitnodigingsbrief van de betreffende producent, omroep of instelling. Indien van toepassing kunt u ook gebruik maken van de uitzondering voor zakenreizigers.
  • Reizigers uit landen buiten de EU/Schengen hebben vanaf 23 maart 2022 geen negatieve testuitslag nodig. Reizigers hebben wel een gezondheidsverklaring nodig.


Thuiswerkadvies
Hybride werken (combinatie thuis en kantoor) wordt gestimuleerd. Hanteer waar mogelijk een thuiswerkbeleid voor werkzaamheden die niet noodzakelijkerwijs op kantoor of locatie hoeven te worden verricht. Het is aan werk-/opdrachtgevers en werkenden om samen afspraken te maken over een zo goed mogelijke verdeling.

ZIE OOK:

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ‘Verdere versoepelingen coronamaatregelen’, 15 maart 2022
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/03/15/verdere-versoepelingen-coronamaatregelen