Uslu verhoogt subsidieplafonds fondsen en instellingen voor Fair Pay

donderdag, 23 november 2023


Foto: Jelmer de Haas

Het Filmfonds ontvangt met ingang van 2025 jaarlijks ruim € 6 mln als tegemoetkoming in de meerkosten van Fair Pay. Dit werd dinsdagavond 21 november bekend gemaakt.


In de periode 2025-2028 stelt de overheid € 36,4 mln per jaar beschikbaar als tegemoetkoming in de meerkosten van Fair Pay in de culturele sector. Deze middelen worden toegekend aan de instellingen in de culturele basisinfrastructuur (BIS) en de zes Rijkscultuurfondsen. Verdeling vindt plaats op basis van het landelijke onderzoek dat het afgelopen half jaar is uitgevoerd door PPMC Economisch Advies in opdracht van Kunsten '92. Het rapport ‘Fair Pay dichterbij' is woensdag 15 november aan staatssecretaris Uslu gepresenteerd.

NAPA was betrokken bij dit onderzoek. Als lid van de begeleidingscommissie heeft NAPA-directeur Anna Pedroli erop gehamerd dat niet alleen gekeken moet worden naar de structureel meerjarig gesubsidieerde instellingen, maar óók naar de projectmatig gesubsidieerde organisaties - waaronder de film-/AV-sector. Dat heeft zijn vruchten afgeworpen. In het landelijke onderzoek is een indicatieve berekening van de (minimale) meerkosten van fair pay voor gesubsidieerde filmproducties opgenomen. Dinsdag 21 november maakte staatssecretaris Uslu bekend hoe de middelen verdeeld worden over deelsectoren. Het Filmfonds zal in totaal € 6.344.600 ontvangen als tegemoetkoming (= 17,4% van € 36,4 mln). Daarvan € 292.000 voor meerjarig gesubsidieerde instellingen en € 6.052.600 voor projectmatig ondersteunde organisaties.

Om te bezien hoe deze middelen het beste besteed kunnen worden, wordt onder meer gekeken naar de uitkomsten van de Ketentafel FILM/AV. Daarnaast start in januari het eerder aangekondigde pilot-onderzoek van PPMC naar de specifieke situatie in de film-/AV-sector. Dit onderzoek heeft twee doelstellingen: 1) berekening van meerkosten van Fair Pay voor vijf categorieën filmproducties en 2) handvatten voor (methodiek) van vervolgonderzoek. Het Filmfonds treedt hiervoor op als hoofdcoördinator en financier, Kunsten '92 als formeel opdrachtgever; onze vereniging is opnieuw vertegenwoordigd in de begeleidingscommissie.

NAPA benadrukt steeds dat een gezonde arbeidsmarkt en een gezonde financieringsbasis voor audiovisuele producties niet los van elkaar gezien kunnen worden. Ook publieke financiers zoals het Nederlands Filmfonds en de publieke omroep dienen hiervoor verantwoordelijkheid te nemen en daartoe budgettair in staat te worden gesteld. Deze tegemoetkoming, waarvoor staatssecretaris Uslu zich heeft ingespannen, is daarin essentieel. Uiteraard moet er bij overige financiers op aangedrongen worden dat zij niet kunnen achterblijven.