Wetsvoorstel Investeringsverplichting aangenomen door Eerste Kamer

dinsdag, 31 oktober 2023


Beeld: ANNE+ seizoen 2 (2020), regie: Valerie Bisscheroux, producent: Millstreet Films in co-productie met BNNVARA

Wetsvoorstel Investeringsverplichting aangenomen door Eerste Kamer

Grote streamingdiensten die in Nederland actief zijn, moeten 5% van hun jaaromzet gaan investeren in Nederlandse audiovisuele producties zoals series, films en documentaires. Op 31 oktober heeft de Eerste Kamer ingestemd met dit wetsvoorstel van staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en Media).

Deze impuls voor de versterking van de kwaliteit en zichtbaarheid van Nederlandse films, documentaires en series wordt van kracht per 1 januari 2024. De investeringsverplichting moet ertoe leiden dat structureel meer geld beschikbaar komt voor het maken van Nederlandse AV-producties en dat het aanbod van Nederlandse verhalen op streamingdiensten toeneemt.

NAPA heeft zich, in samenwerking met verschillende stakeholders en vertegenwoordigers uit de AV-sector, lange tijd ingespannen om deze maatregel tot stand te brengen. Wij willen hierbij alle betrokkenen feliciteren met deze mijlpaal, en iedereen die bijgedragen heeft aan de totstandkoming van de investeringsverplichting hartelijk danken!

De belangrijkste kaders van de investeringsverplichting, zoals nu ook door de Eerste Kamer bekrachtigd:

• De Investeringsverplichting gaat gelden voor streamingdiensten met een in Nederland behaalde omzet van € 10 mln of hoger.

• Per jaar moeten deze streamingdiensten 5% van hun totale Nederlandse omzet investeren in Nederlandse producties.

Minimaal 50% van de bestedingen die voortvloeien uit de Investeringsverplichting, moet worden aangewend voor documentairefilm, documentaireserie, dramaserie of speelfilm. De resterende middelen mogen streamingdiensten ook besteden aan ander media-aanbod, met uitzondering van verslagen of registraties van sportevenementen of -wedstrijden. Bij alle categorieën kan gebruik gemaakt worden van verschillende technieken, waaronder animatie.

Minimaal 60% van de bestedingen die voortvloeien uit de Investeringsverplichting, moet ten goede komen aan onafhankelijke producties.

• Producties waarin wordt geïnvesteerd moeten aan twee van de volgende voorwaarden voldoen, waarbij voorwaarde a. of b. altijd vervuld moet worden:
a. het scenario moet voor minimaal 75% in het Nederlands of Fries zijn opgesteld;
b. hoofdpersonages moeten zich voor minimaal 75% in het Nederlands of Fries uitdrukken;
c. het scenario van een productie moet zijn gebaseerd op een literair werk dat origineel in het Nederlands of Fries is verschenen;
d. een productie moet als hoofdthema de Nederlandse cultuur, geschiedenis, maatschappij (in brede zin) of politiek hebben.

Monitoring: het ministerie van OCW doet jaarlijks verslag de door streamingdiensten gedane investeringen in het voorgaande boekjaar, specifiek over de investeringen in Nederlands cultureel audiovisueel product (films, series en documentaires) en het aandeel dat is besteed ten behoeve van onafhankelijke producties. Daartoe wordt gebruik gemaakt van de informatie die het Commissariaat voor de Media heeft verkregen in het kader van haar toezichthoudende taak op basis van de Mediawet 2008.

Evaluatie: Binnen drie jaar na inwerkingtreding van de investeringsverplichting zal deze door een onafhankelijk onderzoeksbureau worden geëvalueerd. Daarbij wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de gevolgen voor de categorieën producties waarvoor het wetsvoorstel oorspronkelijk was bedoeld (films, series en documentaires).


Volledige wetstekst:
Wet van 1 november 2023 tot wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het invoeren van een investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureel audiovisueel product