Workshop 'Covid manager on set'

woensdag, 17 juni 2020

De Ontwikkelinstelling Film en Audiovisuele Media heeft het initiatief genomen om mensen op te leiden voor de functie/verantwoordelijkheden van Covid Manager On Set.

De workshop bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. Kennis van het Covid-19 protocol, de toolkit,
    Websites RIVM, Rijksoverheid, politie, veiligheidsregio’s,
    Concrete medische kennis over de ziekte, overdraagbaarheid, het lezen van het corona dashboard.
  2. BHV cursus
  3. Communicatie, handhaving en conflictbeheersing

De kosten van de workshop kunnen in de productiebegroting meegenomen worden als meerkosten die onder de Covid 19 steunmaatregelen van het Nederlands Filmfonds vallen.

Klik hier voor meer info of om aan te melden.