Over ons

De Nederlandse Audiovisuele Producenten Alliantie (NAPA) biedt een gezamenlijke stem aan onafhankelijke professionele producenten. Bij de beroepsvereniging zijn ca. 80 productiebedrijven aangesloten die actief zijn in verschillende disciplines, waaronder speelfilm, dramaseries, documentaire, animatie, interactieve producties en games. NAPA heeft als doel de gemeenschappelijke belangen van haar leden te behartigen en het productieklimaat te versterken.

NAPA is onder meer actief op het gebied van cultuur- en mediabeleid, sociaal-economisch beleid, financiering en auteursrecht. De vereniging vertegenwoordigt haar leden zowel nationaal als internationaal. Daarbij treedt NAPA op als gesprekspartner van andere beroepsverenigingen en (markt)partijen binnen de audiovisuele sector, fondsen, omroepen, politici en overheidsdiensten. Met de vereniging van Nederlandse Content Producenten (NCP) wordt samengewerkt wat betreft de gedeelde dossiers. Daarnaast zet de vereniging zich in voor ondersteuning en verdere professionalisering van de branche, bijvoorbeeld door het sluiten van collectieve overeenkomsten of het organiseren van bijeenkomsten gericht op delen van kennis en ervaring.  

NAPA komt voort uit het samengaan van Filmproducenten Nederland (FPN), Documentaire Producenten Nederland (DPN), Animatie Producenten Nederland (ApN) en Interactieve Producenten Nederland (IPN). Deze verenigingen hebben de afgelopen jaren in toenemende mate samen opgetrokken. Om de gedeelde belangen nog effectiever te kunnen behartigen, is besloten de krachten te bundelen tot één sterke producentenalliantie. In het voorjaar van 2020 is NAPA officieel gelanceerd.


Organisatie

Bestuur

Jacqueline Gerritsma - voorzitter
Janneke Doolaard (DOXY) - secretaris
Peter de Jong (Codeglue) - penningmeester
Thomas den Drijver (New Amsterdam Film Company) - bestuurslid
Bruno Felix (Submarine) - bestuurslid
Frans van Gestel (Topkapi Films) - bestuurslid
Digna Sinke (SNG Film) - bestuurslid

Lees HIER meer over de bestuursleden.

Bureau

Anna Pedroli - directeur
Raymond Frenken - beleidsmedewerker
Tiemen van Willenswaard - verenigingssecretaris / projectmanager
Ema Cvrkota - projectmedewerker
Joost Verduin - financiën

Domeinen

De vereniging telt vijf domeinen waarbinnen vakspecifieke en -inhoudelijke onderwerpen aan bod komen: Speelfilm, Drama(series), Documentaire, Animatie en Interactief + Games. Elk domein kent een eigen domeincommissie, die een aanjagende rol speelt en de directeur en bureaumedewerkers bijstaat om vorm te geven aan het domeinspecifieke beleid en activiteiten.

Projecten

NAPA initieert en ondersteunt diverse projecten in de sector. Een selectie hiervan vindt u hier:

NAPA Award - Jaarlijkse uitreiking tijdens het Nederlands Filmfestival. 

Film.nl -  Op zoek naar een film of serie? Film.nl vertelt waar je 'm kunt vinden en bekijken.


Lidmaatschap

Voordelen 

NAPA is onder meer actief op het gebied van cultuur- en mediabeleid, sociaal-economisch beleid, financiering en auteursrecht. De vereniging vertegenwoordigt haar leden zowel nationaal als internationaal. Daarbij treedt NAPA op als gesprekspartner van andere beroepsverenigingen en (markt)partijen binnen de audiovisuele sector, fondsen, omroepen, politici en overheidsdiensten. Daarnaast zet de vereniging zich in voor ondersteuning en verdere professionalisering van de branche, bijvoorbeeld door het sluiten van collectieve overeenkomsten of het organiseren van bijeenkomsten gericht op het delen van kennis en ervaring. Ook verstrekken wij modelovereenkomsten, informeren we onze leden over ontwikkelingen op het gebied van mediaproductie, organiseren we (internationale) netwerkgelegenheden en brengen we films en projecten van onze leden onder de aandacht bij internationale connecties.

Informatie

Elke onderneming die audiovisuele content maakt en/of produceert met als hoofddoel het exploiteren van deze content gericht op de Nederlandse markt, kan lid worden van NAPA. Aan het lidmaatschap zijn kosten verbonden, evenals enkele voorwaarden: toekomstige leden dienen minstens twee jaar ingeschreven te zijn bij de Kamer van Koophandel, een gemiddelde netto-jaaromzet hebben behaald van ten minste € 75.000,- en minimaal twee producties geproduceerd hebben die niet tot stand zijn gekomen in het kader van een opleiding of zelfeducatie. Daarnaast onderschrijft de onderneming de Gedragscode van de vereniging.

Voor meer informatie over de contributie, de voorwaarden en/of bij interesse in lidmaatschap, neemt u contact op met NAPA: info@producentenalliantie.nl.