Informatie avondklok en reisbeperkingen

dinsdag, 20 april 2021

UPDATE: 20 april 2021 (oorspr. bericht: 20 januari 2021) | Let op: de informatie in dit bericht is niet meer actueel.
Een nieuw bericht met informatie over 
de huidige reisbeperkingen en quarantainemaatregelen vindt u HIER.
Informatie over het COVID-19 protocol voor de AV-sector vindt u HIER.


Filmhuis Den Haag


1. AVONDKLOK

De avondklok is van kracht tot en met woensdag 28 april (04:30 uur). Dit betekent dat het van 22:00 tot 04:30 uur verboden is om zonder geldige reden de straat op te gaan. Werkzaamheden voor opnames van audiovisuele producties worden als reguliere bedrijfsactiviteiten aangemerkt en kunnen – indien noodzakelijk – wel tijdens de (verlengde) avondklok plaatsvinden. Na woensdag 28 april (04:30) vervalt de avondklok, zo maakte het kabinet op 20 april bekend. 

De producentenverenigingen wijzen werkgevers en opdrachtgevers op hun verantwoordelijkheid om:
- werkzaamheden alleen in de avonduren te plannen als dat echt niet anders kan,
- om op een zorgvuldige manier om te gaan met de werkgeversverklaringen,
- het aantal personen om werkzaamheden uit te voeren zo beperkt mogelijk te houden.
 

Uitzonderingen en benodigde documenten
Voor de AV-sector zijn twee uitzonderingen van belang.
1. Wanneer het noodzakelijk is dat u voor uw werk naar buiten moet, wordt dat als geldige reden geaccepteerd. Deze uitzondering geldt voor werknemers en opdrachtnemers. Werkzaamheden ten behoeve van professionele AV-producties worden door de overheid aangemerkt als reguliere bedrijfsactiviteiten (zie HIER).
Voor wie dit van toepassing is, is het altijd verplicht om te beschikken over twee documenten:
- een ingevuld formulier 'eigen verklaring avondklok'
- én een ingevulde 'werkgeversverklaring avondklok'.
U mag deze twee documenten uitgeprint of digitaal laten zien. Het is niet nodig elke dag een nieuwe verklaring in te vullen: de formulieren bieden ook de mogelijkheid een bepaalde periode op te geven. Zelfstandig ondernemers (ZZP’ers) vullen de werkgeversverklaring zelf in. Beide formulieren zijn beschikbaar via onderstaande link. Het is mogelijk om Excel-bestanden met gegevens geautomatiseerd in te voegen in het pdf-bestand.

2. Een specifieke uitzondering geldt voor personen die te gast zijn in een live avondprogramma.
Voor wie dit van toepassing is, is het altijd verplicht om te beschikken over twee documenten:
- een ingevuld formulier 'eigen verklaring avondklok'
- én een uitnodiging van de omroep die het programma redactioneel verzorgt dan wel uitzendt. Let op: redacties/omroepen moeten er zorg voor dragen dat een duidelijke uitnodiging wordt verstrekt; de overheid heeft hiertoe geen modelformulier opgesteld.
U mag deze twee documenten uitgeprint of digitaal laten zien. Voor personen die als werknemer of opdrachtnemer betrokken zijn bij live avondprogramma's geldt dat zij een 'werkgeversverklaring avondklok' nodig hebben (zie hierboven).

=> De formulieren 'eigen verklaring avondklok' en de 'werkgeversverklaring avondklok' (NL/EN) vindt u HIER:
- NL: Eigen verklaring avondklok
- NL: Werkgeversverklaring avondklok
- EN: Self declaration curfew (eigen verklaring)
- EN: Employer's declaration curfew (werkgeversverklaring)

Overige uitzonderingen
Overige uitzonderingen op de avondklok:
- bij een calamiteit;
- als uzelf, een hulpbehoevend persoon of een dier dringend (medische) hulp nodig heeft (bijv. mantelzorg);
- als u naar het buitenland reist of terugkeert naar Nederland;
- als u onderweg bent in verband met een uitvaart en dit kunt aantonen;
- als u onderweg bent in verband met een oproep van een rechter, officier van justitie of bezwaar- of beroepschriftenzitting en dit kunt aantonen;
- als u een aangelijnde hond uitlaat, dit doet u in uw eentje.

Bij een calamiteit, terugkeer uit het buitenland en het uitlaten van een hond heeft u geen formulier nodig. Als u naar Nederland reist, dan moet u wel laten zien dat u uit het buitenland komt (bijvoorbeeld met een vervoersbewijs) en uitleggen waarom u tijdens de avondklok reist.

Openbaar vervoer
Gedurende de avondklok blijft het openbaar vervoer beschikbaar voor noodzakelijke reizen. Check voor vertrek de actuele reisinformatie.

=> Meer informatie over de avondklok vindt u HIER:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/avondklok

=> Het nieuwsbericht over verlenging van de avondklok tot en met woensdag 28 april 2021 (04:30) vindt u HIER:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2021/04/13/openingsplan-stap-voor-stap-meer-mogelijk

=> Het nieuwsbericht dat de avondklok na woensdag 28 april 2021 (04:30) vervalt, vindt u HIER:
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/04/20/stap-1-winkels-en-terrassen-deels-open-einde-avondklok


2. REISBEPERKINGEN

Sinds zaterdag 23 januari 2021 zijn diverse extra maatregelen van kracht om het aantal reisbewegingen te beperken. Deze maatregelen zijn een aanvulling op het dringende advies om niet op reis te gaan en geen internationale reizen te boeken die in de periode tot en met 15 mei 2021 plaatsvinden. Onderstaand de stand van zaken per 26 april 2021:

* Het dringende advies om Nederland niet te verlaten tenzij dat strikt noodzakelijk is, wordt verlengd tot en met 15 mei 2021.

* Er geldt een vliegverbod voor passagiersvluchten uit India, Zuid-Afrika en alle landen in Zuid-Amerika, in elk geval tot zaterdag 1 mei. Dit heeft betrekking op vluchten uit India, Zuid-Afrika, Argentinië, Bolivia, Brazilië, Chili, Colombia, Ecuador, Frans-Guyana, Guyana, Panama, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay en Venezuela.

* Het vlieg- en aanmeerverbod voor passagiersvluchten en veerboten uit het Verenigd Koninkrijk is per dinsdag 9 maart (00:01 uur) opgeheven. De huidige testverplichtingen voor reizigers uit het Verenigd Koninkrijk blijven wel van kracht, evenals het dringende quarantaineadvies.


Uitzonderingen Europees inreisverbod voor de culturele en creatieve sector

* Per 16 maart 2021 wordt voor sommige groepen reizigers uit landen buiten de EU opnieuw een uitzondering gemaakt op het huidige inreisverbod. In de voorgaande periode waren deze uitzonderingen tijdelijk opgeschort.

Voor professionals uit de audiovisuele sector is het - onder bepaalde voorwaarden en afhankelijk van het doel van de reis - mogelijk zich te beroepen op twee uitzonderingssituaties:

1. Als u als professional in de culturele en/of creatieve sector beschikt over een ondertekende verklaring van het Fonds Podiumkunsten (dat optreedt als penvoerder). Voor de audiovisuele sector betekent dit onder meer dat cast en/of crew die vanuit het buitenland naar Nederland reizen in het bezit moeten zijn van een uitnodiging van de betreffende (co)producent, instelling of de Netherlands Film Commission. Doel van de reis moet in principe samenhangen met werkzaamheden voor een productie waarvoor realiseringssubsidie of een incentive bijdrage door het Filmfonds is toegekend, dan wel voor een productie waaraan Financial Exploration Support is verstrekt door de Netherlands Film Commission.

=> Meer informatie over de uitzondering voor professionals uit de culturele en creatieve sector op het inreisverbod, en de wijze waarop een aanvraag moet worden ingediend via het Fonds Podiumkunsten:
https://fondspodiumkunsten.nl/nl/subsidies/regeling-internationalisering/uitzondering_inreisverbod_voor_professionals_uit_de_culturele_en_creatieve_sector/
=> Het aanvragen van een inreisverklaring verloopt via www.inreisverklaringcultuur.nl
=> Voor meer informatie over de procedure en de voorwaarden voor het aanvragen van een inreisverklaring, verwijzen wij u naar de website van de Rijksoverheid:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-vakantie/inreizen-doorreizen-nederland-en-het-eu-inreisverbod/uitzondering-inreisverbod-professionele-culturele-en-creatieve-activiteiten-onderzoek-en-journalistiek

OF


2. Als u als zakenreiziger in het bezit bent van een 'Note Verbale', afgegeven door een Nederlandse ambassade of consulaat, waarin de uitzondering op het inreisverbod van zakenreizigers staat vermeld. Doel van de reis zou in dit geval kunnen samenhangen met een productie waarbij bijvoorbeeld sprake is van een investering van minimaal 500.000 euro die in Nederland wordt besteed
=> Lees HIER alle voorwaarden waaraan voldaan moet worden:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-vakantie/inreizen-doorreizen-nederland-en-het-eu-inreisverbod/uitzondering-inreisverbod-in-belang-nederlandse-economie-en-samenleving


Testen en quarantaine

* Transferpassagiers die overstappen in Nederland en per vliegtuig verder reizen moeten een NAAT(PCR)-test van max 72 uur oud kunnen tonen.
* Vanaf 16 maart moet u als reiziger (van 13 jaar of ouder) uit een hoogrisicoland een negatieve NAAT(PCR)-test van maximaal 24 uur oud laten zien bij het aan boord gaan. Of in het bezit zijn van een negatieve sneltest van maximaal 24 uur oud bij het boarden en een negatieve NAAT(PCR)-test die maximaal 72 uur oud is bij aankomst in Nederland.
* Als u uit het buitenland naar Nederland reist moet u 10 dagen in (thuis)quarantaine. U kunt de duur verkorten door op dag 5 een test te doen. Is deze negatief dan mag u weer naar buiten.
* U hoeft niet in (thuis)quarantaine als u uit een land komt met een laag COVID-19 risico. Check HIER het overzicht met veilige landen:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-vakantie/inreizen-doorreizen-nederland-en-het-eu-inreisverbod/veilige-landen
* U mag tijdens deze quarantaine wel naar buiten voor sommige zakelijke afspraken. Er geldt dan voor het reisdoel een uitzondering op de quarantaineregels, ZIE:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-vakantie/in-thuisquarantaine-bij-aankomst-in-nederland/wanneer-niet-in-thuisquarantaine