Wetsvoorstel Investeringsverplichting: Bezint eer ge beslist

vrijdag, 7 april 2023


Geachte leden van de Tweede Kamer, geachte staatssecretaris Uslu,

Jarenlang keek de hele onafhankelijke productiesector (acteurs, regisseur, scenaristen, cameramensen, producenten etc.) uit naar de inwerkingtreding van de investeringsverplichting voor streamingdiensten, bedoeld om bij te dragen aan de kwaliteit en zichtbaarheid van Nederlandse films, series en documentaires. In ons omringende landen zijn al langer soortgelijke maatregelen van kracht.

Sinds de plenaire behandeling van het wetsvoorstel op 22 maart jl. hangt ons echter het zwaard van Damocles boven het hoofd. CDA en VVD hebben amendementen ingediend die doelbewust de doelstelling van de wet ondergraven én onze positie als onafhankelijke ondernemers beschadigen. Indien deze amendementen worden aangenomen blijft de noodzakelijke versterking van voornoemd aanbod uit.

Door politieke strijd en opportunisme dreigt deze broodnodige stimuleringsmaatregel vermalen te worden. Wij roepen de Tweede Kamer en het kabinet met klem op: gebruik de Paasdagen om u te bezinnen over het wetsvoorstel en de amendementen die nu op tafel liggen. Stel het belang van de makers en producenten van Nederlandse films, documentaires en series voorop, in plaats van ons uit te leveren aan grote mediapartijen en hun aandeelhouders.

De toekomst van het Nederlandse aanbod van films, documentaires en series én van de onafhankelijke Nederlandse productiesector ligt in uw handen. De wet kan hier nog steeds positief aan bijdragen. Maar dat lukt alleen als uw Kamer durft te kiezen voor verankering van een ambitieus percentage dat aan onafhankelijke producties en producenten besteed moet worden én als de investeringsplicht van 4,5% exclusief beschikbaar blijft voor films, series en documentaires.

__________________________________________________________________

Eerdere berichten vanuit de gezamenlijke beroepsverenigingen van onafhankelijke producenten, scenaristen, regisseurs, cast en crew:

27-03-2023 OPROEP: Blijf bij de kern van wetsvoorstel Investeringsverplichting

21-03-2023 Audiovisuele productiesector pleit voor aanscherping wetsvoorstel investeringsverplichting

26-01-2023 Reactie sector wijzigingen investeringsverplichting

22-11-2022 Oproep AV-productiesector voortgang investeringsverplichting.

06-09-2022 Aanbevelingen gehele AV-productiesector t.b.v. het invoeren van een investeringsverplichting

Steunbetuigingen Taskforce culturele en creatieve sector, Kunsten '92, Kunstenbond, Creatieve Coalitie, European Audiovisual Production association (CEPI) en European Producers Club:

07-04-2023 Persbericht Taskforce culturele en creatieve sector: 'Maak investeringsverplichting niet vleugellam'

31-03-2023 Persbericht CEPI & EPC 'Serious concerns regarding the amendments brought to the Dutch bill on an investment obligation'

08-03-2023 Brief Kunsten ’92 aan Kamer over investeringsverplichting voor streamingdiensten

10-02-2023 Brief Kunstenbond & Creatieve Coalitie

In de media

04-04-2023 NOS Radio 1 Journaal (Spraakmakers), NPO Radio 1, interview Iris Lammertsma: 'De Investeringswet dreigt te verzanden'

03-04-2023 De Nieuws BV, NPO Radio 1, interview Bobby Boermans: 'Nederlandse filmmakers maken zich zorgen over investeringswet'

03-04-2023 De Filmkrant: 'Europese kritiek op Nederlands wetsvoorstel investeringsverplichting'

03-04-2023 Villamedia: 'Europese koepelorganisaties: luister naar Nederlandse sector bij wijziging Mediawet rond investeringsverplichting'

31-03-2023 Holland Film Nieuws: 'Wet investeringsverplichting wankelt'

27-03-2023 de Volkskrant: 'Nieuwe wet moet ‘onze verhalen over vroeger, het heden en een mogelijke toekomst’ waarborgen'

22-03-2023 Broadcast Magazine: 'Nederlandse audiovisuele productiesector wil aanscherping wetsvoorstel investeringsverplichting'