NAPA bestaat 2 jaar

zaterdag, 12 maart 2022


Op 12 maart 2022 bestaat NAPA twee jaar.

De oprichtingsvergadering viel samen met de allereerste persconferentie waarin verregaande voorzorgsmaatregelen werden aangekondigd. Door gezamenlijk optreden hebben de Nederlandse producenten en andere beroepsgroepen bereikt dat het werk in de productiesector grotendeels gecontinueerd kon worden. Als vereniging hebben we - in het kader van de coronacrisis maar ook in algemene zin - de noden van onze leden over het voetlicht kunnen brengen. Sinds de oprichting van de alliantie hebben we onze tanden in flink wat dossiers gezet.

Verder hebben we sinds de oprichting elf nieuwe leden mogen verwelkomen: BIND Film, Docmakers, Millstreet Films, [boondocs], Phanta Animation, Studio Biarritz, Spotted Bird, Tomtit Film, Worldvisuals Film, DPPLR en PRPL. Een mooi palet aan producenten dat de diversiteit van de vereniging goed weergeeft. Wij zijn als bestuur en bureau erg trots dat wij ons hard mogen maken voor AV-producenten in Nederland en de sector als geheel.