Arbeidsmarkt

Fair Practice Code - Intentieverklaring

Samen met verschillende andere partijen heeft de NAPA zich ingespannen om een sectorspecifieke aanvulling op de Fair Practice Code te realiseren: de Intentieverklaring Audiovisuele Sector.

De Intentieverklaring verschaft filmprofessionals én het publiek inzicht in de ethiek en omgangsvormen die gangbaar worden geacht in de audiovisuele sector. Op basis hiervan wordt duidelijk wat men mag verwachten van filmprofessionals. Door hier transparant over te zijn kan men met elkaar afspraken maken, problemen in kaart brengen en werken aan oplossingen. Als uitgangspunt dienen de vijf kernwaarden van de Fair Practice Code: solidariteit, diversiteit, vertrouwen, duurzaamheid en transparantie.

NAPA roept haar leden dan ook op om kennis te nemen van de Fair Practice Code en de Intentieverklaring en hiernaar te gaan verwijzen in hun contracten.

Mores.online

Mores.online (sinds juni 2018) is het onafhankelijke en centrale meldpunt voor ongewenste omgangsvormen in de culturele sector. Op Mores.online kan iedereen die werkzaam is in de podiumkunsten, film- en televisiesector met zijn of haar verhaal terecht en misstanden aanhangig maken. Dit meldpunt is een aanvulling op de bestaande regelingen en protocollen die de individuele organisaties in de podiumkunsten, film- en televisiesector reeds hebben. Dertig partijen uit genoemde sectoren hebben de handen ineengeslagen en het overkoepelend en vertrouwelijk meldpunt in het leven geroepen. Zij hebben gezamenlijk gedragsregels vastgelegd en twee onafhankelijke vertrouwenspersonen aangesteld. Dit gezamenlijke initiatief is erop gericht om een veilige werkomgeving te creëren. En heeft als doel om ongewenste omgangsvormen te bestrijden en meldingen goed te behandelen.